Frank Kutter 18. Raplamaa Rattamaraton

Kirjeldus

Faktid:

Mäefinish - 18,4 km (Paluküla)
TP1 - 19,5 km (Paluküla)
TP2 - 31 km (Ohekatku raudteeülesõidu lähedal)
Vahefinish - 41,7 km ( Tarsi talu)
Tarsi talu oma-algatuslik joogipunkt - 42 km
TP3 - 49,5 km - Keava mäed
Kiirenduskilomeetri algus - 50 km (Keava mäed)

Frank Kutter 17. Raplamaa Rattamaratoni Grand Prix sisaldab eneses kõiki tuttavaid maastikupärle, sh. Pasaaugu singlit ,Paluküla ja Keava mägesid. Stardist võetakse suund pea koheselt põllu ning metsateedele ja seejärel juba Paluküla poole, mis nüüd asub hinnanguliselt kolmandiku peal. Peale Paluküla suundub rada taaskord tuttaval moel Ohekatku poole, sealt kaarega Tarsi talu põndakute pealt Keava mägede suunas. Ka sellel aastal on meeldejääv singlirägastik maratoni distantsi lõpuosas ning sisaldab mõningaid uusi „üllatusi“. Keava mägedest väljudes ootab ees karjäärilõik, jõe ületus ja seejärel nelja kilomeetri pärast finish. Enamus rada kulgeb kulgeb maastikul. Kruusateede osakaal on ca 10%.

Kirjeldus

Raja pikkus on 46,5 km, sellest 28% kattega teedel ning 72% muul pinnasel- metsaradadel, karja- ja heinamaadel, rabaturbal.

Teed maratonitrassil on liikluseks avatud, seetõttu tuleb olla ettevaatlik ning täita liiklusseaduse nõudeid.

Rajast pikemalt:

300 m stardikiirenduse järel pööratakse matkarajale, edasi üle heinamaa külavaheteele.

3 km kaugusel stardist rajad lahknevad, maratonirada hoiab vasakule ja liigub piki karjakopli äärt metsaservani. Algab nn. Pasaaugu sektor. Märgades oludes oma nime vääriline, aga raske iga ilmaga. Rada on kohati kitsas, metsaväljaveoteed sügavate roobastega, vanadel talukohtadel maapind metssigade poolt üles tuhnitud jne.

6,6 km – jõutakse metsast välja kattega teele.

8,1 km – radade lahknemine. Maraton suundub vasakule metsarajale. Pehme pinnas kuni Nipernaadi põndakuni, sealt uuesti alla metsarajale. Järgnev rajaosa on esmakordselt kasutusel.

11 km laskub rada 500 - ks meetriks rappa, turbapinnas on pehme ja kohati märg.

Loosalu rabast väljudes järgneb mõnus seljasirutuslõik 1,2 km Paluküla radadeni.

Palukülas läbitakse 4 km pikkune suusaradade lõik, tehniliselt lihtne, kuid mitmete tõusude ja laskumistega. 3 pikemat tõusu on kõrguste vahega 30 m.

Maratoni 1. TP on 18 km stardist, kohe järgneb radade lahknemine, maraton suundub vasakule. Edasi ligi 3 km kruusateel, seejärel 2,5 km sügavate roobastega pinnasteed ning uuesti 2,5 km kruusa kuni Anikatsi singli alguseni.

TP asub 27 km stardist, Kuusemäe talu juures. Edasi vahelduvalt mõned teejupid, paar singlit, rohumaad kuni Tarsi männikuni.
Tarsi hoovil, 32,6 km, on taluperemehe omaalgatuslik joogipunkt, samas ka vahefinishi koht.

Järgneb 1,6 km sirget kruusateed, asfaldini jõudes raja lahknemine. Maraton pöörab paremale asfaltteele, Keava mägede poole.

Keava mäed on teada- tuntud kui Rapla maratonide otsustav osa, seetõttu on soovitav eelnevalt teatud jõuvaru säilitada. Tehniliselt mitte ülemäära keeruline kuid füüsiliselt raske.

TP on Keavas 35,8 ning HG kiirenduskilomeetri algus 36 km stardist.
Keava mägede rajaosa pikkus maratonidistantsil on 5 km.

„Mägedest“ väljudes läbib rada kruusakarjääri, seejärel tuleb jõe ületus ja heinamaa, kuni 3 km enne lõppu pöörab rada kilomeeteriks kruusale ning maratoni viimased 2 km kulgevad heinamaal ja pinnasteel.

Kirjeldus

Raja pikkus on 22.8 km, joogipunkt 12 km stardist.

Rajast 38 % kulgeb kattega teedel, 62 % muul pinnasel – karja- ja heinamaadel, metsaradadel ja rabapinnasel.

Teedel on võistlejad kohustatud täitma liikluseeskirju.

Rajast pikemalt:

300 m – stardikiirenduse järel pööratakse matkarajale, edasi üle heinamaade külavaheteele.

3 km – rajalahknemine, poolmaraton liigub otsesuunas piki karjakopli äärt.

4.4 km – jõutakse uuesti kruusateele.

6.9 km – rajalahknemine, poolmaraton keerab vasakule metsarajale, edasi ületab Nipernaadi põndakul vana taluaseme ning suundub uuesti metsarajale.

9.7 km – algab raskeim rajalõik. Rada laskub Loosalu rappa, ebatasast ja pehmet pinnast on ca 500 m jagu. Seejärel tõustakse rabaservale, kust jõutakse kerge vaevaga TP-ni.

12.2 km – rajalahknemine, poolmaraton ületab ristuva tee ning seejärel hoiab 45 kraadi paremale külavaheteele.

12.5 km – järjekordne rajalahknemine, poolmaraton läheb otse (GP vasakule). Järgneb lühike metsasingel, seejärel metsaheinamaad, vanad taluasemed ja singlid.

15.9 km – vasakpööre, poolmaraton jõuab tagasi teele. Rajaosa siit finišini kordab stardist tuldud teed vastupidises suunas.

Kirjeldus

Hetkel rajakirjeldus puudub

Toetajad