Grand Prix

ESTONIAN CUP (EC) 2022
EESTI RATTAMARATONIDE SARIVÕISTLUS
Grand Prix juhend

1. Grand Prix stardimaksud
1.1. Registreerimine Estonian Cup 2021. aasta sarivõistlusele algab 12. november 2021.a.
1.2. Registreerimine EC etappidele (va. registreerimine kohapeal) algab 1.01.2022 ja toimub ainult internetis veebilehel: www.estoniancup.ee
1.3. Stardimaksud:

Registreerimine sarjaks Registreerimine sarjaks Registreerimine sarjaks Virtuaal-arvestusega Etapp Etapp Etapp
kuni 30.11.21 kuni 14.02.22 kuni 30.04.22 etapp I voor II voor kohapeal
GrandPrix 100 € 120 € 139 € 10 € 29 € 35 € 40 €
GrandPrix – 2004 ja hiljem sündinud ning 1957 ja varem sündinud 21 € 21 € 95 € 10 € 21 € 25 30 €

1.4. Soodushinnaga registreerimine terveks EC sarjaks toimub ühekordse ettemaksena.
1.4.1. Ettemaksuga registreerimine lõpeb 30.04.2022 kell 24.00 .
1.5. Registreerimise I voor lõpeb võistluspäevale eelneva nädala kolmapäeval kell 24:00.
1.6. Registreerimise II voor lõpeb võistluspäevaga sama nädala kolmapäeval kell 24:00.
1.7. Registreerimine võistluspäeval stardipaigas lõpeb 30 minutit enne starti.
1.7.1 Virtuaalarvestusega sõidule tuleb registreerimine teha hiljemalt enne rajale minekut.
1.8. Ümberregistreerimine (oma stardiõiguse loovutamine teisele ratturile) toimub kuni võistlusnädala kolmapäevani e-posti teel info@estoniancup.ee, kohaldub ümberregistreerimise tasu 10 eur.
1.9. Võistluspäeva hommikul saab ümber registreerida vaid sama inimest teisele distantsile, kohapeal teise inimese nimele ümberregistreerimist ei toimu.
1.10. Võistluspäeva hommikul GP distantsilt maratoni distantsile (sama isiku) ümberregistreerumine on tasuta, poolmaratoni distantsile ümberregistreerumisel kohaldub tasu 10 eur.
1.11. GP distantsilt maratonile või poolmaratonile ümberregistreerumine on võimalik ka e-posti teel info@estoniancup.ee kuni võistlusnädala kolmapäevani, kohalduvad tasud vt. p. 1.10
1.12. Esimest korda GP distantsilt maratoni distantsile ümberregistreerumisel on vajalik võistluspäeva hommikul võtta sekretariaadist vastav kleebis, mis lisatakse olemasolevale võistlusnumbrile.
1.13. GP distantsilt poolmaratonile ümber registreerudes on vajalik võtta võistluspäeva hommikul sekretariaadist PM võistlusnumber.
1.11. Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta üle järgnevatele etappidele.
1.12. Juhendis märgitud tähtaegadest hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe ja registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud makset ei tagastata.
1.13. EC etapi ärajäämisel või edasilükkumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

2. Võistlejate numbrid ja stardigruppidesse paigutamine (virtuaalarvestusega sõidul stardinumbreid ei väljastata ja osalejatele stardigruppe ei määrata).
2.1. Võistlejate hooajanumbrid väljastatakse võistluspäeval stardipaigas alates kella 9:00-st.
2.2. Terveks hooajaks või üksikuteks etappideks registreerudes väljastatakse esimesel osaletaval etapil võistlejale stardinumber, mida osaleja kasutab terve hooaja ehk kõikidel osaletavatel etappidel. Numbri kaotamisel (võistleja kinnitab kohapeal sekretariaadis omakäeliselt numbri kaotust) väljastatakse võistlejale uus number, mille eest peab tasuma kohapeal 5 eurot.
2.3. Numbri koju unustamisel väljastab sekretariaat võistlejale üheks etapiks (asendus)numbri, mille eest tuleb kohapeal tasuda 5 eurot. Kõikideks järgmisteks etappideks kantakse võistleja stardiprotokolli uuesti algse numbriga.
2.4. Võistlejate eelnevaid tulemusi arvestava stardinimekirja koostamine lõpeb koos registreerimise II vooruga. Hilisemad registreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi.
2.5. Stardigrupi määramise aluseks on üldjuhul iga osaleja käesoleva aasta parima etapi (arvesse lähevad nii GP kui maraton) koht. Osalejate puhul, kes pole käesoleval aastal kahte tulemust kirja saanud, arvestatakse lisaks ka tema eelmise aasta tulemusi. Eelmise aasta tulemustest läheb osalejal arvesse kas tema sarja üldkoht või parima etapi koht (parima etapi koht korrutatuna läbi koefitsiendiga 1,5), sõltuvalt sellest, kumb on väiksem. Kõik registreerunud järjestatakse pingeritta ja reastatakse stardiprotokolli vastavalt iga registreerunu väikseimale eelnevalt kirjeldatud tingimustel välja arvutatud tulemusele.
2.6. Stardigrupid jagunevad alljärgnevalt (sulgudes on positsioon stardiprotokollis): I (1-50), II (51-100), III (101-150), IV (151-200), V (201-300), VI (301-400), VII (401-600), VIII (601-800).
2.7. Kohapeal registreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi.
2.8. Stardigruppide koosseisus on peakohtunikul õigus teha muudatusi, lähtudes sealjuures:
2.8.1. startimise ohutuse ja turvalisuse tagamise vajadusest;
2.8.2. Grand Prix distantsi esimesse stardigruppi on peakohtunikul õigus paigutada ainult Eesti- või Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu litsentsiga ‘Eliit’ või ‘U23’ klassi sportlasi.
2.8.3. Grand Prix distantsil on peakohtunikul õigus Eesti- või Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu litsentsiga ‘Eliit Naised’ või ‘M18’ klassi sportlasi paigutada ainult III (101-150) stardikoridori.
2.9. Esialgne stardinimekiri avaldatakse internetis, aadressil www.estoniancup.ee hiljemalt võistlusele eelneval päeval kell 12:00.

3. Tulemuste arvestamine

3.1. Tulemuse saamiseks peab osavõtja stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni kandma juhtraual nähtavat stardinumbrit, mille siseküljele on kinnitatud ajavõtukiip.
3.2. Igal etapil saavad osalejad punkte absoluutarvestuses alljärgnevalt (virtuaalarvestusega etapil antakse punkte 70% tavapärase etapi punktidest, ümardades täisarvuni):
1. koht: 1600 punkti,
2. koht: 1595 punkti,
3. koht: 1592 punkti,
4. koht: 1589 punkti,
5. koht: 1587 punkti,
6. koht: 1585 punkti;
7. koht: 1584 punkti, iga järgnev koht annab 1 punkti vähem.

3.3. Mägedekuninga arvestuses jagatakse mäefinišites punkte alljärgnevalt:
1. koht: 10 preemiapunkti;
2. koht: 7 preemiapunkti;
3. koht: 5 preemiapunkti;
4. koht: 3 preemiapunkti; 
5. koht: 1 preemiapunkti.

3.4. Aktiivseima ratturi arvestuses jagatakse vahefinišites punkte alljärgnevalt:
1. koht: 10 preemiapunkti;
2. koht: 7 preemiapunkti;
3. koht: 5 preemiapunkti;
4. koht: 3 preemiapunkti; 
5. koht: 1 preemiapunkti.

3.5. EC kokkuvõtlik paremusjärjestus selgitatakse välja võistleja käesoleva aasta viie (5) parema etapi punktide (aktiivseima ratturi ja mägedekuninga preemiapunktid arvesse ei lähe) liitmise teel. Suurima punktisummaga võistleja on sarja võitja.
3.5.1. Võrdse punktisumma korral on paremusjärjestuse selgitamise aluseks võistleja käesoleva aasta EC sarja parimad etapi punktid. Nende võrdseks osutumise korral saavad määravaks paremuselt järgnevad etapi punktid jne.
3.5.2. Võistlusklasside parimad selguvad üldarvestuse punktitabeli põhjal.
3.6. EC mägedekuningas selgitatakse võistleja seitsme (7) etapi mäefinišipunktide liitmise teel.
3.7. EC aktiivseim rattur selgitatakse võistleja seitsme (7) etapi vahefinišipunktide liitmise teel.
3.8. EC kiirenduskilomeetri paremusjärjestus selgitatakse võistlejate seitsme (7) etapi kiirenduskilomeetri aegade liitmise teel.
3.9. Iga etapi esialgsed tulemused avaldatakse hiljemalt võistlusjärgse päeva jooksul internetis aadressil: www.estoniancup.ee
3.10. Teateid võimalike vigade parandamiseks etapi finišiprotokollis võetakse vastu võistlusele järgneva kolmapäeva õhtuni, meiliaadressil: indrek@tolknet.ee

4. Vanuseklassid (sünniaastate alusel) – on distantside ülesed ehk mainitud vanuseklassi kuulujad võivad osaleda kõigil kolmel distantsil (GP, M ja PM) ning paremusjärjestus selgitatakse välja kolme distantsi üleselt suuremate saadud punktide alusel.

4.1. Grand Prix (mehed): M18-23 (2000-2005), M-Põhiklass (1983-1999),
M40 (1973-1982), M50 (1972 ja varem sündinud);
4.2. Grand Prix (naised): N18-23 (2000-2005), N-Põhiklass (1983-1999); N40 (1973-1982), N50 (1972 ja varem sündinud) .

5. Autasustamine EC etappidel

5.1. Igal etapil autasustatakse järgnevate vanuseklasside parimaid alljärgnevalt:

Vanuseklass Koht
Grand Prix üldjärjestus 1 – 3 k.
Grand Prix Naiste üldjärjestus 1 – 3 k.
M18-23, M40, M50 1 – 3 k.
N18-23, N40, N50 1 – 3 k.

5.2. Virtuaalarvestusega etapil fikseeritakse küll aeg ja järjestatakse osalejad pingeritta ning antakse neile ka punktid, mida arvestatakse koondarvestuses, aga etapil autasustamist ei toimu.
5.3. Virtuaalarvestusega etapil antakse punkte 70% tavapärase etapi punktidest.
5.4. Virtuaalarvestusega etapil jagatakse esemelisi auhindu meie toetajatelt ning antakse välja 8.05.2022 seisuga alljärgnevad liidrisärgid:
– Jetoil pooolmaraton

– Gardena Maraton
– HG naiste liider
– HG meeste liider
– Mariine Auto Mäefiniši arvestus (virtuaalarvestusega etappidel saavad punkte 8 kiiremat (10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 punkti)
– Küüslaugu Fest Aktiivseima arvestus (virtuaalarvestusega etappidel saavad punkte 8 kiiremat (10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 punkti)
– Rõõmu Vitamiinide naiste GP üldliider
– Hawaii Express meeste GP üldliider

6. Autasustamine EC sarja kokkuvõttes

6.1. Sarja kokkuvõttes autasustatakse järgnevate vanuseklasside parimaid alljärgnevalt:

Vanuseklass Koht
Meeste üldjärjestus 1 – 6 k.
Naiste üldjärjestus 1 – 6 k.
M18-23, M40, M50 1 – 3 k.
N18-23, N40, N50 1 – 3 k.

* Distanstide ülesed vanuseklassid, kus paremusjärjestus selgitatakse välja saadud punktide alusel hoolimata sellest, millisel distantsil (GP, M või PM) punktid on saadud. Pingeritta lisanduvad ka Maratonil ja Poolmaratonil samas vanuseklassis osalejad.

6.2. Kõikidel EC 2021 etappidel tulemuse kirja saanud rattureid autasustatakse sarja sümboolikat kandva meenega.

Toetajad