Grand Prix

ESTONIAN CUP (EC) 2024
EESTI RATTAMARATONIDE SARIVÕISTLUS
Grand Prix juhend
1. Grand Prix stardimaksud
1.1. Registreerimine Estonian Cup 2024. aasta sarivõistlusele algab 14. oktoober 2023.a.
1.2. Registreerimine EC etappidele (va. registreerimine kohapeal) algab 1.01.2024 ja toimub ainult internetis veebilehel: www.estoniancup.ee
1.3. Stardimaksud:

Registreerimine sarjaks Registreerimine sarjaks Registreerimine sarjaks Registreerimine sarjaks Etapp Etapp Etapp
kuni 30.11 kuni 31.12 kuni 14.02 kuni 30.04 I voor II  voor kohapeal*
Grand Prix 125 € 145 € 147 € 165 € 30 € 35 € 45 €

*Kohapeal tasumine vaid sularahas. 


1.4. Soodushinnaga registreerimine terveks EC sarjaks toimub ühekordse ettemaksena.

1.4.1. Ettemaksuga registreerimine lõpeb 30.04.2024 kell 24:00 .
1.5. Registreerimise I voor lõpeb võistluspäevale eelneva nädala kolmapäeval kell 24:00.
1.6. Registreerimise II voor lõpeb võistluspäevaga sama nädala kolmapäeval kell 24:00.
1.7. Registreerimine võistluspäeval stardipaigas lõpeb 30 minutit enne starti.
1.8. Ümberregistreerimine (oma stardiõiguse loovutamine teisele ratturile) toimub kuni võistlusnädala kolmapäevani e-posti teel info@estoniancup.ee, kohaldub ümberregistreerimise tasu 10 eur.
1.9. Võistluspäeva hommikul saab ümber registreerida vaid sama inimest teisele distantsile, kohapeal teise inimese nimele ümberregistreerimist ei toimu.
1.10. Võistluspäeva hommikul Grand Prix distantsilt maratoni või poolmaratoni distantsile (sama isiku) ümberregistreerumisel kohaldub tasu 10 eur.
1.11. Grand Prix distantsilt maratonile või poolmaratonile ümberregistreerumine on võimalik ka e-posti teel info@estoniancup.ee kuni võistlusnädala kolmapäevani, kohalduvad tasud vt. p. 1.10
1.12. Grand Prix distantsilt maratoni distantsile ümberregistreerumisel on vajalik võtta võistluspäeva hommikul sekretariaadist maratoni võistlusnumber.
1.13. Grand Prix distantsilt poolmaratonile ümberregistreerudes on vajalik võtta võistluspäeva hommikul sekretariaadist poolmaratoni võistlusnumber.
1.11. Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta üle järgnevatele etappidele.
1.12. Juhendis märgitud tähtaegadest hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe ja registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud makset ei tagastata.
1.13. EC etapi ärajäämisel või edasilükkumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

2. Võistlejate numbrid ja stardigruppidesse paigutamine.
2.1. Võistlejate hooajanumbrid väljastatakse võistluspäeval stardipaigas alates kella 9:00-st.
2.2. Terveks hooajaks või üksikuteks etappideks registreerudes väljastatakse esimesel osaletaval etapil võistlejale stardinumber, mida osaleja kasutab terve hooaja ehk kõikidel osaletavatel etappidel. Numbri kaotamisel (võistleja kinnitab kohapeal sekretariaadis omakäeliselt numbri kaotust) väljastatakse võistlejale uus number, mille eest peab tasuma kohapeal 5 eurot.
2.3. Numbri koju unustamisel väljastab sekretariaat võistlejale üheks etapiks (asendus)numbri, mille eest tuleb kohapeal tasuda 5 eurot. Kõikideks järgmisteks etappideks kantakse võistleja stardiprotokolli uuesti algse numbriga.
2.4. Võistlejate eelnevaid tulemusi arvestava stardinimekirja koostamine lõpeb koos registreerimise II vooruga. Hilisemad registreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi.
2.5. Stardigrupi määramise aluseks on üldjuhul iga osaleja käesoleva aasta parima etapi (arvesse lähevad nii GP kui maraton) koht. Osalejate puhul, kes pole käesoleval aastal kahte tulemust kirja saanud, arvestatakse lisaks ka tema eelmise aasta tulemusi. Eelmise aasta tulemustest läheb osalejal arvesse kas tema sarja üldkoht või parima etapi koht (parima etapi koht korrutatuna läbi koefitsiendiga 1,5), sõltuvalt sellest, kumb on väiksem. Kõik registreerunud järjestatakse pingeritta ja reastatakse stardiprotokolli vastavalt iga registreerunu väikseimale eelnevalt kirjeldatud tingimustel välja arvutatud tulemusele.
2.6. Stardigrupid jagunevad alljärgnevalt (sulgudes on positsioon stardiprotokollis): I (1-50), II (51-100), III (101-150), IV (151-200), V (201-300), VI (301-400), VII (401-600), VIII (601-800).
2.7. Kohapeal registreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi.
2.8. Stardigruppide koosseisus on peakohtunikul õigus teha muudatusi, lähtudes sealjuures:
2.8.1. startimise ohutuse ja turvalisuse tagamise vajadusest;
2.8.2. Grand Prix distantsi esimesse stardigruppi on peakohtunikul õigus paigutada ainult Eesti- või Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu litsentsiga ‘Eliit’, ‘Eliit Naised’, ‘U23’ ,‘NU23’, ‘M18’ või ‘N18’ klassi sportlasi.
2.9. Esialgne stardinimekiri avaldatakse internetis, aadressil www.estoniancup.ee hiljemalt võistlusele eelneval päeval kell 12:00.

3. Tulemuste arvestamine

3.1. Tulemuse saamiseks peab osavõtja stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni kandma juhtraual nähtavat stardinumbrit, mille siseküljele on kinnitatud ajavõtukiip.
3.2. Igal etapil saavad osalejad punkte absoluutarvestuses alljärgnevalt:
1. koht: 1600 punkti,
2. koht: 1595 punkti,
3. koht: 1592 punkti,
4. koht: 1589 punkti,
5. koht: 1587 punkti,
6. koht: 1585 punkti;
7. koht: 1584 punkti, iga järgnev koht annab 1 punkti vähem.

3.3. Mägedekuninga arvestuses jagatakse mäefinišites punkte alljärgnevalt:
1. koht: 10 preemiapunkti;
2. koht: 7 preemiapunkti;
3. koht: 5 preemiapunkti;
4. koht: 3 preemiapunkti; 
5. koht: 1 preemiapunkti.

3.4. Aktiivseima ratturi arvestuses jagatakse vahefinišites punkte alljärgnevalt:
1. koht: 10 preemiapunkti;
2. koht: 7 preemiapunkti;
3. koht: 5 preemiapunkti;
4. koht: 3 preemiapunkti; 
5. koht: 1 preemiapunkti.

3.5. EC kokkuvõtlik paremusjärjestus selgitatakse välja võistleja käesoleva aasta viie (5) parema etapi punktide (aktiivseima ratturi ja mägedekuninga preemiapunktid arvesse ei lähe) liitmise teel. Suurima punktisummaga võistleja on sarja võitja.
3.5.1. Võrdse punktisumma korral on paremusjärjestuse selgitamise aluseks võistleja käesoleva aasta EC sarja parimad etapi punktid. Nende võrdseks osutumise korral saavad määravaks paremuselt järgnevad etapi punktid jne.
3.5.2. Võistlusklasside parimad selguvad üldarvestuse punktitabeli põhjal.
3.6. EC mägedekuningas selgitatakse võistleja kuue (6) etapi mäefinišipunktide liitmise teel.
3.7. EC aktiivseim rattur selgitatakse võistleja kuue (6) etapi vahefinišipunktide liitmise teel.
3.8. EC kiirenduskilomeetri paremusjärjestus selgitatakse võistlejate kuue (6) etapi kiirenduskilomeetri aegade liitmise teel.
3.9. Iga etapi esialgsed tulemused avaldatakse hiljemalt võistlusjärgse päeva jooksul internetis aadressil: www.estoniancup.ee
3.10. Teateid võimalike vigade parandamiseks etapi finišiprotokollis võetakse vastu võistlusele järgneva kolmapäeva õhtuni, meiliaadressil: indrek@tolknet.ee

4. Vanuseklassid (sünniaastate alusel)

4.1. Grand Prix (mehed): M-Põhiklass (1985-2005),
M40-49 (1975-1984), M50-59 (1974 ja varem sündinud);
4.2. Grand Prix (naised): N-Põhiklass (1990-2005); N35-44 (1989 ja varem sündinud)

5. Autasustamine EC etappidel

5.1. Igal etapil autasustatakse järgnevate vanuseklasside parimaid alljärgnevalt:

Vanuseklass Koht
Grand Prix üldjärjestus 1 – 3 k.
Grand Prix Naiste üldjärjestus 1 – 3 k.
M40-49, M50-59 1 – 3 k.
N35-44 1 – 3 k.

6. Autasustamine EC sarja kokkuvõttes

6.1. Sarja kokkuvõttes autasustatakse järgnevate vanuseklasside parimaid alljärgnevalt:

Vanuseklass Koht
Grand Prix üldjärjestus 1 – 3 k.
Grand Prix Naiste üldjärjestus 1 – 3 k.
M40-49, M50-59 1 – 3 k.
N35-44 1 – 3 k.

6.2. Kõikidel EC 2024 etappidel tulemuse kirja saanud rattureid(“raudne rattur”) autasustatakse sarja sümboolikat kandva meenega.

Toetajad