Poolmaraton

ESTONIAN CUP (EC) 2024
EESTI RATTAMARATONIDE SARIVÕISTLUS
Poolmaratoni juhend

1. Registreerimine ja stardimaksud
1.1. Registreerimine EC 2024. aasta sarivõistlusele algab 14. oktoobril 2023.a.
1.2. Registreerimine toimub ainult internetis sarja veebilehel: www.estoniancup.ee
1.3. Stardimaksud:

Registreerimine sarjaks

Registreerimine sarjaks Registreerimine sarjaks Registreerimine sarjaks Etapp Etapp Etapp
kuni 30.11 kuni 31.12 kuni 14.02 kuni 30.04 I voor II  voor

kohapeal*

Poolmaraton

105 €

115 € 117 € 125 € 25 € 30 €

40 €

Poolmaraton – 2006 ja hiljem sündinud ning 1959 ja varem sündinud

20 €

20 € 20€ 110 € 20 € 25 €

35 €

 

*Kohapeal tasumine vaid sularahas. 

1.4. Soodushinnaga registreerimine terveks EC sarjaks toimub ühekordse ettemaksena.
1.5. Ettemaksuga registreerimine lõpeb 30.04.2024 aastal kell 24.00.
1.6. Registreerimise I voor lõpeb võistluspäevale eelneva nädala kolmapäeval kell 24:00.
1.7. Registreerimise II voor lõpeb võistluspäevaga sama nädala kolmapäeval kell 24:00.
1.8. Ümberregistreerimine (oma stardiõiguse loovutamine teisele ratturile) toimub kuni võistlusnädala kolmapäevani e-posti teel info@estoniancup.ee, kohaldub ümberregistreerimise tasu 10 eur.
1.9. Võistluspäeva hommikul saab ümberregistreerida vaid sama inimest teisele distantsile, kohapeal teise inimese nimele ümberregistreerimist ei toimu.
1.10. Võistluspäeva hommikul poolmaratoni distantsilt GP või maratoni distantsile (sama isiku) ümberregistreerumisel kohaldub tasu 15 eur.
1.11. Poolmaratoni distantsilt GP või maratonile ümberregistreerumine on võimalik ka e-posti teel info@estoniancup.ee kuni võistlusnädala kolmapäevani, kohaldub tasu 15 eur.
1.12. Esimest korda PM distantsilt GP või maratoni distantsile ümberregistreerumisel on vajalik võistluspäeva hommikul võtta sekretariaadist võistlusnumber.
1.13. Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta seda üle järgnevatele etappidele.
1.14. Juhendis märgitud tähtaegadest hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe ja registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud makset ei tagastata.
1.15. EC etapi ärajäämisel või edasilükkumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

2. Võistlejate numbrid ja stardigruppidesse paigutamine.
2.1. Võistlejate hooajanumbrid väljastatakse võistluspäeval stardipaigas alates kella 9:00-st.
2.2. Terveks hooajaks või üksikuteks etappideks registreerudes väljastatakse esimesel osaletaval etapil võistlejale stardinumber, mida osaleja kasutab terve hooaja ehk kõikidel osaletavatel etappidel. Numbri kaotamisel (võistleja kinnitab kohapeal sekretariaadis omakäeliselt numbri kaotust) väljastatakse võistlejale uus number, mille eest peab tasuma kohapeal 5 eurot.
2.3. Numbri koju unustamisel väljastab sekretariaat võistlejale üheks etapiks (asendus)numbri, mille eest tuleb kohapeal tasuda 5 eurot. Kõikideks järgmisteks etappideks kantakse võistleja stardiprotokolli uuesti algse numbriga.
2.4. Võistlejate eelnevaid tulemusi arvestava stardinimekirja koostamine lõpeb koos registreerimise II vooruga. Hilisemad registreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi.
2.5. Stardinumbrite määramise aluseks on üldjuhul iga osaleja käesoleva aasta parima etapi koht. Osalejate puhul, kes pole käesoleval aastal kahte tulemust kirja saanud, arvestatakse lisaks ka tema eelmise aasta tulemusi. Eelmise aasta tulemustest läheb osalejal arvesse kas tema sarja üldkoht või parima etapi koht (parima etapi koht korrutatuna läbi koefitsendiga 1,5), sõltuvalt sellest, kumb on väiksem. Kõik registreerunud järjestatakse pingeritta ja reastatakse stardiprotokolli vastavalt iga registreerunu väikseimale eelnevalt kirjeldatud tingimustel välja arvutatud tulemusele.
2.6. Poolmaratoni stardigrupid jagunevad alljärgnevalt: (sulgudes on positsioon stardiprotokollis): I (1-50), II (51-100), III (101-150), IV (151-200), V (201-300), VI (301-400), VII (401-600), VIII (601-800+).
2.7. Kohapeal registreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi.
2.8. Stardigruppide koosseisus on peakohtunikul õigus teha muudatusi, lähtudes sealjuures startimise ohutuse ja turvalisuse tagamise vajadusest.
2.9. Esialgne stardinimekiri avaldatakse internetis, aadressil www.estoniancup.ee hiljemalt võistlusele eelneval päeval kell 12:00

3. Tulemuste arvestamine
3.1. Tulemuse saamiseks peab osavõtja stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni kandma juhtraual nähtavat stardinumbrit, mille sisemisele küljele on kinnitatud ajavõtukiip.
3.2. Punktiarvestus poolmaratoni distantsil:
Igal etapil saavad osalejad punkte absoluutarvestuses alljärgnevalt:
1. koht: 1400 punkti,
2. koht: 1395 punkti,
3. koht: 1392 punkti,
4. koht: 1389 punkti,
5. koht: 1387 punkti,
6. koht: 1385 punkti,
7. koht: 1384 punkti, iga järgnev koht annab 1 punkti vähem.

3.3. EC kokkuvõtlik paremusjärjestus selgitatakse võistleja viie (5) parema etapi punktide liitmise teel. Suurima punktiarvuga võistleja on sarja võitja.
3.3.1. Võrdse punktisumma korral on paremusjärjestuse selgitamise aluseks võistleja parim koht EC sarjas käesoleval aastal. Kui ka need osutuvad võrdseks, saab määravaks paremuselt järgmine tulemus jne.
3.4. Võistlusklasside parimad selguvad üldarvestuse punktitabeli põhjal.
3.5. Iga etapi esialgsed tulemused avaldatakse hiljemalt võistlusjärgse päeva jooksul internetis aadressil: www.estoniancup.ee
3.6. Teateid võimalike vigade parandamiseks etapi finišiprotokollis võetakse vastu võistlusele järgneva kolmapäeva õhtuni, meiliaadressil: indrek@tolknet.ee

4. Vanuseklassid (sünniaastate alusel)
4.1. Poolmaraton (mehed): M12 (2012-2016), M14 (2010-2011), M-Põhiklass (1960-2009), M65+ (1959 ja varem sündinud).
4.2. Poolmaraton (naised): N12 (2012-2016), N14 (2010-2011), N16 (2008-2009), N-Põhiklass (2007 ja varem sündinud).

5. Autasustamine etappidel
5.1. Igal etapil autasustatakse järgnevate vanuseklasside parimaid alljärgnevalt:

Vanuseklass Koht
M12, N12, M14, N14, N16, M65+ 1 – 3 k.

6. Autasustamine EC sarja kokkuvõttes
6.1. Sarja kokkuvõttes autasustatakse järgnevate vanuseklasside parimaid alljärgnevalt:

Vanuseklass Koht
M12, N12, M14, N14, N16, M65+ 1 – 3 k.

6.2. Kõikidel EC 2024 etappidel tulemuse kirja saanud rattureid autasustatakse sarja sümboolikat kandva meenega.

Toetajad