Poolmaraton

ESTONIAN CUP (EC) 2022
EESTI RATTAMARATONIDE SARIVÕISTLUS
Poolmaratoni juhend (esialgne)

1. Registreerimine ja stardimaksud
1.1. Registreerimine EC 2022. aasta sarivõistlusele algab 12. oktoobril 2021.a.
1.2. Registreerimine toimub ainult internetis sarja veebilehel: www.estoniancup.ee
1.3. Stardimaksud:

Registreerimine sarjaks Registreerimine sarjaks Registreerimine sarjaks Virtuaal-arvestusega Etapp Etapp Etapp
kuni 30.11.21 kuni 14.02.22 kuni 30.04.22 etapp I voor II voor kohapeal
Poolmaraton 80 € 100 € 119 € 10 € 20 € 25 € 35 €
Poolmaraton – 2004 ja hiljem sündinud ning 1957 ja varem sündinud 13 € 13 € 80 € 10 € 13 € 17 € 25 €

1.4. Soodushinnaga registreerimine terveks EC sarjaks toimub ühekordse ettemaksena.
1.5. Ettemaksuga registreerimine lõpeb 30.04.2022 aastal kell 24.00.
1.6. Registreerimise I voor lõpeb võistluspäevale eelneva nädala kolmapäeval kell 24:00.
1.7. Registreerimise II voor lõpeb võistluspäevaga sama nädala kolmapäeval kell 24:00.
1.7.1 Virtuaalarvestusega sõidule tuleb registreerimine teha hiljemalt enne rajale minekut.
1.8. Ümberregistreerimine (oma stardiõiguse loovutamine teisele ratturile) toimub kuni võistlusnädala kolmapäevani e-posti teel info@estoniancup.ee, kohaldub ümberregistreerimise tasu 10 eur.
1.9. Võistluspäeva hommikul saab ümberregistreerida vaid sama inimest teisele distantsile, kohapeal teise inimese nimele ümberregistreerimist ei toimu.
1.10. Võistluspäeva hommikul poolmaratoni distantsilt GP või maratoni distantsile (sama isiku) ümberregistreerumisel kohaldub tasu 15 eur.
1.11. Poolmaratoni distantsilt GP või maratonile ümberregistreerumine on võimalik ka e-posti teel info@estoniancup.ee kuni võistlusnädala kolmapäevani, kohaldub tasu 15 eur.
1.12. Esimest korda PM distantsilt GP või maratoni distantsile ümberregistreerumisel on vajalik võistluspäeva hommikul võtta sekretariaadist võistlusnumber.
1.13. Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta seda üle järgnevatele etappidele.
1.14. Juhendis märgitud tähtaegadest hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe ja registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud makset ei tagastata.
1.15. EC etapi ärajäämisel või edasilükkumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

2. Võistlejate numbrid ja stardigruppidesse paigutamine (virtuaalarvestusega sõitudel stardinumbreid ei väljastata ja osalejatele stardigruppe ei määrata).
2.1. Võistlejate hooajanumbrid väljastatakse võistluspäeval stardipaigas alates kella 9:00-st.
2.2. Terveks hooajaks või üksikuteks etappideks registreerudes väljastatakse esimesel osaletaval etapil võistlejale stardinumber, mida osaleja kasutab terve hooaja ehk kõikidel osaletavatel etappidel. Numbri kaotamisel (võistleja kinnitab kohapeal sekretariaadis omakäeliselt numbri kaotust) väljastatakse võistlejale uus number, mille eest peab tasuma kohapeal 5 eurot.
2.3. Numbri koju unustamisel väljastab sekretariaat võistlejale üheks etapiks (asendus)numbri, mille eest tuleb kohapeal tasuda 5 eurot. Kõikideks järgmisteks etappideks kantakse võistleja stardiprotokolli uuesti algse numbriga.
2.4. Võistlejate eelnevaid tulemusi arvestava stardinimekirja koostamine lõpeb koos registreerimise II vooruga. Hilisemad registreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi.
2.5. Stardinumbrite määramise aluseks on üldjuhul iga osaleja käesoleva aasta parima etapi koht. Osalejate puhul, kes pole käesoleval aastal kahte tulemust kirja saanud, arvestatakse lisaks ka tema eelmise aasta tulemusi. Eelmise aasta tulemustest läheb osalejal arvesse kas tema sarja üldkoht või parima etapi koht (parima etapi koht korrutatuna läbi koefitsendiga 1,5), sõltuvalt sellest, kumb on väiksem. Kõik registreerunud järjestatakse pingeritta ja reastatakse stardiprotokolli vastavalt iga registreerunu väikseimale eelnevalt kirjeldatud tingimustel välja arvutatud tulemusele.
2.6. Poolmaratoni stardigrupid jagunevad alljärgnevalt: (sulgudes on positsioon stardiprotokollis): I (1-50), II (51-100), III (101-150), IV (151-200), V (201-300), VI (301-400), VII (401-600), VIII (601-800+).
2.7. Kohapeal registreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi.
2.8. Stardigruppide koosseisus on peakohtunikul õigus teha muudatusi, lähtudes sealjuures startimise ohutuse ja turvalisuse tagamise vajadusest.
2.9. Esialgne stardinimekiri avaldatakse internetis, aadressil www.estoniancup.ee hiljemalt võistlusele eelneval päeval kell 12:00

3. Tulemuste arvestamine
3.1. Tulemuse saamiseks peab osavõtja stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni kandma juhtraual nähtavat stardinumbrit, mille sisemisele küljele on kinnitatud ajavõtukiip.
3.2. Punktiarvestus poolmaratoni distantsil (virtuaalarvestusega etappidel antakse punkte 70% tavapärase etapi punktidest ümardades täisarvuni):
1. koht: 1300 punkti; iga järgnev koht kuni kohani 10. annab punkte 10 võrra vähem;
10. koht: 1210 punkti; iga järgnev koht kuni kohani 30. annab punkte 8 võrra vähem;
30. koht: 1050 punkti; iga järgnev koht kuni kohani 50. annab punkte 6 võrra vähem;
50. koht: 930 punkti; iga järgnev koht kuni kohani 80. annab punkte 4 võrra vähem;
80. koht: 810 punkti; iga järgnev koht kuni kohani 120. annab punkte 2 võrra vähem;
120. koht: 730 punkti; iga järgnev koht annab 1 punkti võrra vähem.

3.3. EC kokkuvõtlik paremusjärjestus selgitatakse võistleja viie (5) parema etapi punktide liitmise teel. Suurima punktiarvuga võistleja on sarja võitja.
3.3.1. Võrdse punktisumma korral on paremusjärjestuse selgitamise aluseks võistleja parim koht EC sarjas käesoleval aastal. Kui ka need osutuvad võrdseks, saab määravaks paremuselt järgmine tulemus jne.
3.4. Võistlusklasside parimad selguvad üldarvestuse punktitabeli põhjal.
3.5. Iga etapi esialgsed tulemused avaldatakse hiljemalt võistlusjärgse päeva jooksul internetis aadressil: www.estoniancup.ee
3.6. Teateid võimalike vigade parandamiseks etapi finišiprotokollis võetakse vastu võistlusele järgneva kolmapäeva õhtuni, meiliaadressil: indrek@tolknet.ee

4. Vanuseklassid (sünniaastate alusel)
4.1. Poolmaraton (mehed): M12 (2010-2014), M14 (2008-2009); M65 (1957 ja varem sündinud).
4.2. Poolmaraton (naised): N12 (2010-2014), N14-16 (2006-2009).

4.3. Lisaks eksisteerivad Poolmaratoni distantsil ka kõik distantside ülesed vanuseklassid: distantside ülesed ehk mainitud vanuseklassi kuulujad võivad osaleda kõigil kolmel distantsil (GP, M ja PM) ning paremusjärjestus selgitatakse välja kolme distantsi üleselt suuremate saadud punktide alusel.

Mehed: M16 (2006-2007), M18-23 (2000-2005), M-Põhiklass (1983-1999),
M40 (1973-1982), M50 (1963-1972); M60 (1958-1962)
Naised: N18-23 (2000-2005), N-Põhiklass (1999-1983), N40 (1973-1982), N50 (1972 ja varem);

5. Autasustamine etappidel
5.1. Igal etapil autasustatakse järgnevate vanuseklasside parimaid alljärgnevalt:

Vanuseklass Koht
M12, N12, M14, N14-16, M65 1 – 3 k.

5.2. Virtuaalarvestusega etappidel fikseeritakse küll aeg ja järjestatakse osalejad pingeritta ning antakse neile ka punktid, mida arvestatakse koondarvestuses, aga etapil autasustamist ei toimu.
5.3. Virtuaalarvestusega etappidel antakse punkte 70% tavapärase etapi punktidest.
5.4. Virtuaalarvestusega etapil jagatakse esemelisi auhindu meie toetajatelt ning antakse välja 8.05.2022 seisuga alljärgnevad liidrisärgid:
– Jetoil pooolmaraton
– Gardena Maraton
– HG naiste liider
– HG meeste liider
– Põltsamaa Mäefiniši arvestus (virtuaalarvestusea etappidel saavad punkte 8 kiiremat (10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 punkti)
– ArcticSport Vahefiniši arvestus (10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 punkti)
– Subaru naiste üldliider
– HawaiiExpress meeste üldliider

6. Autasustamine EC sarja kokkuvõttes
6.1. Sarja kokkuvõttes autasustatakse järgnevate vanuseklasside parimaid alljärgnevalt:

Vanuseklass Koht
M12, N12, M14, N14-16, M65 1 – 3 k.

6.2. Kõikidel EC 2022 etappidel tulemuse kirja saanud rattureid autasustatakse sarja sümboolikat kandva meenega.

Toetajad