Osalejate privaatsus

MTÜ Pro Jalgratturite Klubi on Estonian Cup rattamaratonide sarivõistluse peakorraldaja.

Registreerudes Estonian Cup võistlussarja palume osalejatel edastada isikuandmed võistlusinfo kiireks ja mugavaks edastamiseks. Andmete edastamisega nõustudes Estonian Cup garanteerib kõikide isikuandmete privaatsuse ja andmete kasutamise turvalisuse vaid Estonian Cup ürituse raames.

Andmeid ei edastata üritusevälistele osapooltele.

Me hindame kõrgelt Estonian Cup sarjas osalejate privaatsust ja oleme koostanud alljärgnevad isikuandmete töötlemise põhimõtted:

 • MTÜ Pro Jalgratturite Klubi töötleb võistlusele registreerunu isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.
 • MTÜ Pro Jalgratturite Klubi töötleb võistlusele registreerunu isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  • stardinumbrite väljaselgitamine ja väljastamine;
  • võistlustulemuste töötlemine ja avalikustamine;
  • võistlusinfo edastamine registreerunutele SMS sõnumi teel;
  • registreerijate päringutele vastamine;
  • võistlusi puudutava statistika koostamine;
  • uudiskirjade, sh koostööpartnerite pakkumiste, edastamine registreerunutele, kes on selleks eelnevalt nõusoleku andnud (koostööpartnerite nimekirjaga on võimalik tutvuda https://estoniancup.ee/ esilehe jaluses toetajate alajaotuses).
  • Võistlustele registreerumistega tegeleb Rattaportaal OÜ (info@estoniancup.ee), ajavõtuteenust teostab Tolknet OÜ (info@tolknet.ee), stardinumbreid väljastavad võistlustel osalejatele Estonian Cup rattamaratonide sarja kuuluvate etappide korraldajad, kes on loetletud võistluse üldjuhendi punktis 15. MTÜ Pro Jalgratturite Klubi ei edasta, müü ega avalikusta võistlustele registreerunute isikuandmeid eespool nimetamata osapooltele ilma registreerunu eelneva nõusolekuta või teeb seda vaid seaduses sätestatud juhtudel.
 • Võistlustele registreerides salvestatakse osalejate järgnevad isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, elukoht (nõutud asula täpsus), isikukood, vajadusel võistkondlik kuuluvus.
 • Juhul, kui registreerunu on avaldanud soovi saada Estonian Cup rattamaratonide sarja uudiskirju, mis võivad sisaldada ka sarja koostööpartnerite pakkumisi, on uudiskirja saajal igal ajal õigus selle saamisest loobuda vajutades uudiskirjas sisalduvale lingile.
 • Võistlusele registreerunul on igal ajal õigus tutvuda enda kohta käivate isikuandmetega, nõuda oma isikuandmete parandamist ja kustutamist, va juhul, kui seadus sätestab teisiti. Taotlused palume saata e-postile info@estoniancup.ee. Isikuandmete töötlemise turvalisuse tagamiseks peab taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. MTÜ Pro Jalgratturite Klubil on õigus jätta taotlus rahuldamata, kui võistlusele registreerunu isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või ei ole isikuandmete edastamine turvaline.
 • MTÜ Pro Jalgratturite Klubi rakendab kõiki meetmeid võistlusele registreerunu isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Toetajad