Interreg VI-A Estonia–Latvia Programme 2021-2027

Eesti-Läti programmi 2021-2027 eesmärk on parandada elu mõlemas riigis ning tugevdada koostööd kahe riigi vahel.

Programmi veebileht: https://estlat.eu/en/about-programme/Interreg_VI-A_Estonia-Latvia
Eesti-Läti Gravel Initative ’24 projektiga sõlmiti leping 10/12/2023. Projekti algus- ja lõppkuupäev on 25/09/2023 – 24/11/2024 (14 kuud).

Projekti peamine eesmärk on parandada kohalike ja piirkondlike kogukondade koostööd ning koolitada kogenud korraldajaid inimeste vaheliste tegevuste kaudu Lõuna – Eestis ja Vidzemes.

Korraldades kaks kruusasõidu võistluse (gravel) etappi – 1 Eestis (Valgas), 1 Lätis (Smiltenes) – selle tulemusena paraneb koostöö jalgrattaklubide, kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja elanike vahel, mis tõstab ürituste kvaliteeti. See aitab omakorda spordialal saada populaarsemaks selles piirkonnas.

Programmi rahastatakse Interreg raames.

Projekti abikõlblik kogueelarve on 73 766,04 eurot, millest 20% katavad partnerid.

Toetajad