Maraton

ESTONIAN CUP (EC) 2024
EESTI RATTAMARATONIDE SARIVÕISTLUS
Maratoni juhend

1. Maratoni stardimaksud

1.1. Registreerimine Estonian Cup 2024 aasta sarivõistlusele algab 14. oktoober 2023.a.
1.2. Registreerimine etappidele (va. registreerimine kohapeal) algab 1.01.2024 ja toimub ainult internetis veebilehel: www.estoniancup.ee
1.3. Stardimaksud:

Registreerimine sarjaks Registreerimine sarjaks Registreerimine sarjaks Registreerimine sarjaks Etapp Etapp Etapp
kuni 30.11 kuni 31.12 kuni 14.02 kuni 30.04 I voor II  voor kohapeal*
Maraton 125 € 145 € 147 € 165 € 30 € 35 € 45 €
Maraton – M16, M18, N18 95 € 105 € 107 € 115 € 20 € 25 € 35 €

*Kohapeal tasumine vaid sularahas. 

1.4. Soodushinnaga registreerimine terveks EC sarjaks toimub ühekordse ettemaksena.
1.4.1. Ettemaksuga registreerimine lõpeb 30.04.2024 aastal kell 24.00.
1.5. Registreerimise I voor lõpeb võistluspäevale eelneva nädala kolmapäeval kell 24:00.
1.6. Registreerimise II voor lõpeb võistluspäevaga sama nädala kolmapäeval kell 24:00.
1.7. Registreerimine võistluspäeval stardipaigas lõpeb 30 minutit enne starti.
1.8. Ümberregistreerimine (oma stardiõiguse loovutamine teisele ratturile) toimub kuni võistlusnädala kolmapäevani e-posti teel info@estoniancup.ee, kohaldub ümberregistreerimise tasu 10€.
1.9. Võistluspäeva hommikul saab ümber registreerida vaid sama inimest teisele distantsile, kohapeal teise inimese nimele ümberregistreerimist ei toimu.
1.10. Võistluspäeva hommikul maratoni distantsilt Grand Prix või poolmaratoni distantsile (sama isiku) ümberregistreerumisel kohaldub tasu 10 eur.
1.11. Maratoni distantsilt GP-le või poolmaratonile ümberregistreerumine on võimalik ka e-posti teel info@estoniancup.ee kuni võistlusnädala kolmapäevani, kohalduvad tasud vt. p. 1.10
1.12. Maratoni distantsilt Grand Prix distantsile ümberregistreerumisel on vajalik võtta võistluspäeva hommikul sekretariaadist Grand Prix võistlusnumber.
1.13. Maratoni distantsilt poolmaratonile ümberregistreerudes on vajalik võtta võistluspäeva hommikul sekretariaadist poolmaratoni võistlusnumber.
1.14. Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta üle järgnevatele etappidele.
1.15. Juhendis märgitud tähtaegadest hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe ja registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud makset ei tagastata.
1.16. EC etapi ära jäämisel või edasilükkumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

2. Võistlejate numbrid ja stardigruppidesse paigutamine.
2.1. Võistlejate hooajanumbrid väljastatakse võistluspäeval stardipaigas alates kella 9:00-st.
2.2. Terveks hooajaks või üksikuteks etappideks registreerudes väljastatakse esimesel osaletaval etapil võistlejale stardinumber, mida osaleja kasutab terve hooaja ehk kõikidel osaletavatel etappidel. Numbri kaotamisel (võistleja kinnitab kohapeal sekretariaadis omakäeliselt numbri kaotust) väljastatakse võistlejale uus number, mille eest peab tasuma kohapeal 5 eurot.
2.3. Numbri koju unustamisel väljastab sekretariaat võistlejale üheks etapiks (asendus)numbri, mille eest tuleb kohapeal tasuda 5 eurot. Kõikideks järgmisteks etappideks kantakse võistleja stardiprotokolli uuesti algse numbriga.
2.4. Võistlejate eelnevaid tulemusi arvestava stardinimekirja koostamine lõpeb koos registreerimise II vooruga. Hilisemad registreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi.
2.5. Stardigrupi määramise aluseks on üldjuhul iga osaleja käesoleva aasta parima etapi (arvesse lähevad nii GP kui maraton) koht. Osalejate puhul, kes pole käesoleval aastal kahte tulemust kirja saanud, arvestatakse lisaks ka tema eelmise aasta tulemusi. Eelmise aasta tulemustest läheb osalejal arvesse kas tema sarja üldkoht või parima etapi koht (parima etapi koht korrutatuna läbi koefitsendiga 1,5), sõltuvalt sellest, kumb on väiksem. Kõik registreerunud järjestatakse pingeritta ja reastatakse stardiprotokolli vastavalt iga registreerunu väikseimale eelnevalt kirjeldatud tingimustel välja arvutatud tulemusele.
2.6. Stardigrupid jagunevad alljärgnevalt (sulgudes on positsioon stardiprotokollis): I (1-50), II (51-100), III (101-150), IV (151-200), V (201-300), VI (301-400), VII (401-600), VIII (601-800).
2.7. Kohapeal registreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi.
2.8. Stardigruppide koosseisus on peakohtunikul õigus teha muudatusi, lähtudes sealjuures:
2.8.1. startimise ohutuse ja turvalisuse tagamise vajadusest;
2.9. Esialgne stardinimekiri avaldatakse internetis, aadressil www.estoniancup.ee hiljemalt võistlusele eelneval päeval kell 12:00.

3. Tulemuste arvestamine

3.1. Tulemuse saamiseks peab osavõtja stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni kandma juhtraual nähtavat stardinumbrit, mille siseküljele on kinnitatud ajavõtukiip.
3.2. Igal etapil saavad osalejad punkte absoluutarvestuses alljärgnevalt:
1. koht: 1500 punkti,
2. koht: 1495 punkti,
3. koht: 1492 punkti,
4. koht: 1489 punkti,
5. koht: 1487 punkti,
6. koht: 1485 punkti,
7. koht: 1484 punkti, iga järgnev koht annab 1 punkti vähem.

3.5. EC kokkuvõtlik Maratoni paremusjärjestus selgitatakse välja võistleja käesoleva aasta viie (5) parema etapi punktide liitmise teel. Suurima punktisummaga võistleja on sarja võitja.
3.5.1. Võrdse punktisumma korral on paremusjärjestuse selgitamise aluseks võistleja käesoleva aasta EC sarja parimad etapi punktid. Nende võrdseks osutumise korral saavad määravaks paremuselt järgnevad etapi punktid jne.
3.5.2. Võistlusklasside parimad selguvad üldarvestuse punktitabeli põhjal.
3.6. Iga etapi esialgsed tulemused avaldatakse hiljemalt võistlusjärgse päeva jooksul internetis aadressil: www.estoniancup.ee
3.7. Teateid võimalike vigade parandamiseks etapi finišiprotokollis võetakse vastu võistlusele järgneva kolmapäeva õhtuni, meiliaadressil: indrek@tolknet.ee

4. Vanuseklassid (sünniaastate alusel)

4.1. Maraton (mehed): M16 (2008-2009), M18 (2006-2007), M-Põhiklass (1965-2005), M60-64 (1964 ja varem sündinud);

4.2. Maraton (naised): N18 (2006-2007), N-Põhiklass (1980-2005), N45+ (1979 ja varem sündinud)

5. Autasustamine EC etappidel

5.1. Igal etapil autasustatakse järgnevate vanuseklasside parimaid alljärgnevalt:

Vanuseklass Koht
Maratoni üldjärjestus 1 – 3 k.
Maratoni Naiste üldjärjestus 1 – 3 k.
Mehed: M16, M18, M60-64 1 – 3 k.
Naised: N18, N45+ 1 – 3 k.

 

6. Autasustamine EC sarja kokkuvõttes

6.1. Sarja kokkuvõttes autasustatakse järgnevate vanuseklasside parimaid alljärgnevalt:

Vanuseklass Koht
Maratoni üldjärjestus 1 – 3 k.
Maratoni Naiste üldjärjestus 1 – 3 k.
Mehed: M16, M18, M60-64 1 – 3 k.
Naised: N18, N45+ 1 – 3 k.

6.2. Kõikidel EC 2024 etappidel tulemuse kirja saanud rattureid autasustatakse sarja sümboolikat kandva meenega.

Toetajad