Üldjuhend

ESTONIAN CUP (EC) 2024
EESTI RATTAMARATONIDE SARIVÕISTLUS
Üldjuhend

1. Võistlus
1.1. Estonian Cup on üle-eestiline rattamaratonide sarivõistlus.
1.2. EC etapid viiakse läbi vastavalt EC sarja juhendile, Eesti Jalgratturite Liidu (EJL) reglemendile ja Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) võistlusmäärustele.

2. Võistlussarja kalenderplaan

Etapp Etapi nimi Toimumisaeg Stardipaik
1. etapp 22. Raplamaa Rattamaraton Laupäev 11. mai  Laukataguse, Raplamaa
2. etapp 2. Valga/Valka Rattamaraton
(Gravel Eesti MV’d)
Laupäev 8. juuni Jaanikese, Valgamaa
3. etapp Smiltene Pühapäev 30. juuni Läti
4. etapp 24. Elva Rattamaraton Laupäev 27. juuli Elva, Tartumaa
5. etapp 25. Jõulumäe Rattamaraton Laupäev 18. august Jõulumäe, Pärnumaa
6. etapp 10. Valgehobusemäe Rattamaraton Laupäev 7. september Valgehobusemäe, Järvamaa

3. Distantsid

3.1. EC igal etapil toimuvad Matk (nädal enne põhivõistlust),Grand Prix, Maraton, Poolmaraton ja Lastesõit.
3.2. Grand Prix distants on vahemikus 50-70 km (start 12.00).
3.3. Maratoni distants on vahemikus 40-50 km (start 13.00).
3.4. Poolmaratoni distants on orienteeruvalt 25 km (start 12.30).
3.5. Lastesõitude distantsid on toodud eraldi juhendites (lastesõidud toimuvad ajavahemikus 11.00-11.40).
3.6. Nädal enne põhivõistlust toimuva matkasõidu pikkused kopeerivad Grand Prix, Maratoni ja Poolmaratoni distantse.

4. Stardiajad

4.1. Grand Prix stardiaeg on kõigil etappidel kell 12.00.
4.2. Maratoni stardiaeg on kõigil etappidel kell 13.00.
4.3. Poolmaratoni stardiaeg on kõigil etappidel kell 12.30
4.4. Lastesõidud toimuvad ajavahemikus 11.00-11-40, täpsemad stardiajad on etappide lõikes erinevad ning need avalikustatakse EC reklaammaterjalides ja veebiaadressil: www.estoniancup.ee konkreetse maratoni alajaotuses.

5. Registreerimine ja stardimaksud

5.1. Registreerimine EC etappidele (va. registreerimine kohapeal) toimub ainult internetis sarja veebilehel: www.estoniancup.ee
5.2. Stardimaks sisaldab: tähistatud rada, hooajanumber, ajavõtukiip (kleebitud numbri tagaküljele), ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud võistlusnumbri olemasolul stardist finišini), teenindus toitlustuspunktides ja finišis, parimate autasustamine, tulemusega lõpetajatele diplom (väljatrükitav internetist), ratta pesemise võimalus, vajadusel arstiabi.
5.3. Stardimaksud on välja toodud eraldi distantside (Grand Prix; Maraton; Poolmaraton ja Lastesõidud) juhendites.
5.3.1. Ümberregistreerimine toimub vaid e-posti teel info@estoniancup.ee kuni võistlusnädala kolmapäeva südaööni, stardipaigas saab ümber registreerida vaid sama inimene teisele distantsile, teisele osalejale ümberregistreerimist ei toimu.
5.4. Soodushinnaga registreerimine kõigile EC etappidele toimub ühekordse ettemaksena.
5.4.1. Ettemaksuga registreerimine terveks sarjaks lõpeb 30.04.2024 aastal kell 24:00.
5.4.2. Kõik, kes registreerivad terveks sarjaks enne 14.04.2024 saavad oma eesnimega numbrid.
5.5. Registreerimise I voor lõpeb võistluspäevale eelneva nädala kolmapäeval kell 24:00.
5.6. Registreerimise II voor lõpeb võistluspäevaga sama nädala kolmapäeval kell 24:00
5.7. Registreerimine võistluspäeval stardipaigas lõpeb 30 minutit enne starti.
5.8. Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta seda üle järgnevatele etappidele.
5.9. Juhendis märgitud tähtaegadest hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe ja registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud makset ei tagastata.
5.10. EC etapi ärajäämisel või edasilükkumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

6. Võistkonnad

6.1. Estonian Cup sarjas toimub ka võistkondade arvestus.
6.2. Võistkondlik arvestus toimub eraldi meeste- või sega- ja naiste võistkondadele.
6.3. Võistkondliku arvestuse kohta on koostatud eraldi juhend.

7. Võistlejate numbrid ja paigutamine stardigruppidesse.
7.1. Võistlejate numbrid, kes ei ole veel käesoleval hooajal numbrit saanud, väljastatakse võistluspäeval stardipaigas, alates kella 9:00-st.
7.2. Terveks hooajaks või üksikuteks etappideks registreerudes väljastatakse esimesel osaletaval etapil võistlejale stardinumber, mida osaleja kasutab terve hooaja ehk kõikidel osaletavatel etappidel. Numbri kaotamisel (võistleja kinnitab kohapeal sekretariaadis omakäeliselt numbri kaotust) väljastatakse võistlejale uus number, mille eest peab tasuma kohapeal 5 eurot.
7.3. Numbri koju unustamisel väljastab sekretariaat võistlejale üheks etapiks (asendus)numbri, mille eest tuleb kohapeal tasuda 5 eurot. Kõikideks järgmisteks etappideks kantakse võistleja stardiprotokolli uuesti algse numbriga.
7.4. Võistlejate eelnevaid tulemusi arvestava stardinimekirja koostamine lõpeb koos registreerimise II vooruga. Hilisemad registreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi.
7.5. Stardigruppide moodustamine ja jagunemine on sätestatud eraldi GrandPrix, Maratoni ja Poolmaratoni juhendites.
7.6. Esialgne stardinimekiri avaldatakse internetis, aadressil www.estoniancup.ee hiljemalt kell 12 võistlusele eelneval päeval.

8. Olulised reeglid

8.1. Jalgrataste klass on vaba.
8.2. Eraldistardi lenkstangi kasutamine on keelatud.
8.3. Võistlustel osalejad peavad pidama lugu puhtast ja ausast spordist. Võistlustel kehtivad Eesti dopinguvastased reeglid ja SA Eesti Antidopingul on õigus läbi viia dopingukontrolli kõikide osalejate seas. Täpsem info Eesti dopinguvastasest tegevustest on leitav siit ning dopinguvastased reeglid siit.
8.4. Startida tohib ainult oma nime all.
8.5. Startida tohib ainult oma stardigrupist, erandeid on õigus teha ainult peakohtunikul.
8.6. Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima võistlusraja täielikult. Vahefiniši ning kiirenduslõigu tulemuse saamiseks peab läbima raja täies ulatuses kuni eelmainitute joonteni.
8.7. Rajal edasiliikumiseks ei tohi kasutada kõrvalist abi ega ka elektrimootoriga ratast.
8.8. Kiivri kandmine on kohustuslik.
8.9. Distantsil jalgratast vahetada ei tohi.
8.10. Liikluseeskirjade, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja muude korraldajapoolsete juhiste täitmine on kohustuslik.
8.11. Punktides 8.2-8.10 sätestatud reeglite rikkumise korral võistleja diskvalifitseeritakse.
8.12. Diskvalifitseerimise aluseks on muuhulgas ürituse videosalvestus või fotod.

9. Vastutus

9.1. Iga osavõtja kinnitab, et vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb etapil täielikult omal riisikol ja täidab käesoleva juhendi nõudeid.
9.2. Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes.
9.3. Kõik alla 18-aastased osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja vastutusel.

10. Tulemuste arvestamine

10.1. Tulemuse saamiseks peab osavõtja stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni kandma juhtraual nähtavat stardinumbrit.
10.2. Ajavõtukiip on kleebitud stardinumbri sisemisele küljele ning seetõttu ei tohi numbrit murda ega muul moel kahjustada.
10.3. Sarja paremusjärjestuse selgitamiseks peetakse kõikidel distantsidel punktiarvestust.
10.3.1. Punktiarvestust peetakse ka parimate võistkondade, aktiivseima ratturi ja mägede kuninga väljaselgitamiseks.
10.3.2. Punktiarvestuse reglemendid on sätestatud eraldi GrandPrix, Maratoni, Poolmaratoni, Lastesõitude ja võistkonnaarvestuse juhendites.
10.4. Iga etapi esialgsed tulemused avaldatakse hiljemalt võistlusjärgse päeva jooksul internetis aadressil: www.estoniancup.ee
10.5. Teateid võimalike vigade parandamiseks etapi finišiprotokollis võetakse vastu võistlusele järgneva kolmapäeva õhtuni, meiliaadressil: indrek@tolknet.ee

11. Vanuseklassid on välja toodud eraldi Grand Prix, Maratoni, Poolmaratoni ja Lastesõitude juhendites.

12. Autasustamine

12.1. Igal etapil ja sarja kokkuvõttes autasustatakse vanuseklasside parimaid, mis on täpsemalt lahtikirjutatud Grand Prix, Maratoni, Poolmaratoni ja Lastesõitude juhendites.
12.2. Võistkondi ja naiskondi autasustatakse samuti etappidel ja sarja kokkuvõttes ning see on lahti kirjutatud eraldi võistkondade juhendis.

13. Protestid

13.1. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumise jms. kohta tuleb esitada peakohtunikule alljärgneva aja jooksul:
13.1.1. esimese saja (100) lõpetaja osas ühe tunni jooksul pärast 100-nda võistleja lõpetamist.
13.1.2. kõigi teiste EC võistlejate osas enne finiši sulgemist (17:00).
13.2. Protesti esitamise tasu on 30 eurot, mis tasutakse peakohunikule ning tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.
13.3. Kõik võistlusega seotud protestid lahendab peakohtunik.
13.4. Juhendis käsitlemata juhud lahendab võistluste kohtunikekogu ja/või korralduskomitee.

14. Isikuandmete töötlemine

14.1. MTÜ Pro Jalgratturite Klubi töötleb võistlusele registreerunu isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.
14.2. MTÜ Pro Jalgratturite Klubi töötleb võistlusele registreerunu isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

  • stardinumbrite väljaselgitamine ja väljastamine;
  • võistlustulemuste töötlemine ja avalikustamine;
  • võistlusinfo edastamine registreerunutele SMS sõnumi teel;
  • registreerijate päringutele vastamine;
  • võistlusi puudutava statistika koostamine;
  • uudiskirjade, sh koostööpartnerite pakkumiste, edastamine registreerunutele, kes on selleks eelnevalt nõusoleku andnud (koostööpartnerite nimekirjaga on võimalik tutvuda estoniancup.ee esilehe jaluses toetajate alajaotuses).

Võistlustele registreerumistega tegeleb Rattaportaal OÜ (info@estoniancup.ee), ajavõtuteenust teostab Tolknet OÜ (info@tolknet.ee), stardinumbreid väljastavad võistlustel osalejatele Estonian Cup rattamaratonide sarja kuuluvate etappide korraldajad, kes on loetletud võistluse üldjuhendi punktis 15. MTÜ Pro Jalgratturite Klubi ei edasta, müü ega avalikusta võistlustele registreerunute isikuandmeid eespool nimetamata osapooltele ilma registreerunu eelneva nõusolekuta või teeb seda vaid seaduses sätestatud juhtudel.
14.3. Võistlustele registreerides salvestatakse osalejate järgnevad isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, elukoht (nõutud asula täpsus), isikukood, vajadusel võistkondlik kuuluvus.
14.4. Juhul, kui registreerunu on avaldanud soovi saada Estonian Cup rattamaratonide sarja uudiskirju, mis võivad sisaldada ka sarja koostööpartnerite pakkumisi, on uudiskirja saajal igal ajal õigus selle saamisest loobuda vajutades uudiskirjas sisalduvale lingile.
14.5. Võistlusele registreerunul on igal ajal õigus tutvuda enda kohta käivate isikuandmetega, nõuda oma isikuandmete parandamist ja kustutamist, va juhul, kui seadus sätestab teisiti. Taotlused palume saata e-postile info@estoniancup.ee. Isikuandmete töötlemise turvalisuse tagamiseks peab taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. MTÜ Pro Jalgratturite Klubil on õigus jätta taotlus rahuldamata, kui võistlusele registreerunu isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või ei ole isikuandmete edastamine turvaline.
14.6. MTÜ Pro Jalgratturite Klubi rakendab kõiki meetmeid võistlusele registreerunu isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

15. Etappide korraldajad:

Etapp Korraldaja Telefon E-post
Raplamaa Rattamaraton Ain Täpsi (+372)5094888 raplamaa@estoniancup.ee
Valga/Valka Rattamaraton Rinaldo Teder (+372) 55648230 valga@estoniancup.ee
Smiltene
Elva Rattamaraton Caspar Austa (+372)51844892 elva@estoniancup.ee
Jõulumäe Rattamaraton Peeter Strikholm (+372)53409409 joulumae@estoniancup.ee
Valgehobusemäe Rattamaraton Peeter Dedov (+372)5151005 valgehobusemae@estoniancup.ee

16. Muu info:

16.1. Kohalejõudmise, parkimise, majutuse jm. oluline info asub konkreetsete etappide alajaotuses.

17. Muud tähtsad kontaktid:

17.1. Registreerimine: www.estoniancup.ee, e-post: info@estoniancup.ee
17.2. Peakordinaator (stardi ja finišiprotokollid): Liisa Ehrberg, e-post: info@estoniancup.ee
17.3. Ajavõtt: indrek@tolknet.ee
17.4. EC rattamaratonide sarja peakorraldaja on MTÜ Pro Jalgratturite Klubi, www.proklubi.ee, Rohu 13, Tallinn, Registrikood: 80112339
17.5. Peakorraldaja esindaja: Allar Tõnissaar, telefon: (+372) 50 14 427, e-post: info@proklubi.ee

Toetajad