Kampaania „Osta SAMSUNGI 9. seeria sülearvuti ja registreeru tasuta” reeglid

Kampaania „Osta SAMSUNGI 9. seeria sülearvuti ja registreeru tasuta Samsung Estonian Cup 2013 rattamaratonide sarivõistlusele” reeglid

1. Korraldaja ja toimumise aeg
Kampaania „Osta Samsungi 9. seeria sülearvuti ja registreeru tasuta Samsung Estonian Cup 2013 rattamaratonide sarivõistlusele“ (edaspidi nimetatud „Kampaania“) on ajavahemikul 13. oktoober 2012 –31. detsember 2012 toimuv kampaania, mida korraldab Samsung Electronics Baltics SIA (registrikood 40003963909, asukoht: Duntes 6, 1013 Riia, Läti Vabariik, edaspidi nimetatud „Korraldaja“).

2. Toimumise koht
Kampaania toimub Eesti Vabariigi territooriumil.

3. Kampaanias osalemine
3.1. Kampaanias osalemiseks peab osaleja ajavahemikul 13.oktoober 2012 – 31. detsember 2012 ostma vähemalt ühe Samsungi 9. seeria sülearvuti (edaspidi nimetatud „Kampaaniatoode“) mistahes Samsungi ametlikult edasimüüjalt Eestis.

3.2. Kampaaniatoote ostnud osaleja saab end ajavahemikul 20. oktoober 2012 – 31. detsember 2012 tasuta registreerida Samsung Estonian Cup 2013 rattamaratonide sarivõistlusele (edaspidi nimetatud „Rattavõistlus“). Registreerida saab kogu Rattavõistluse sarjaks (kõigi kaheksa etapi) kas maratoni või poolmaratoni distantsidele. Kampaania korras ei ole võimalik registreerida üksikutele Rattavõistluse etappidele. Soovi korral on Rattavõistlusele registreerunul võimalus mistahes Rattavõistluse etapil osalemisest loobuda. Kampaania ei hõlma Rattavõistluse lastesõite, millest osavõtt on igal juhul tasuta.

3.3. Rattavõistluse etappide planeeritavad toimumisajad ja –kohad on järgmised:

Kuupäev Nädalapäev Etapi nimi Asukoht
1. etapp 5.05.2013 P Samsung Estonian Cup
2. etapp 19.05.2013 P Samsung Estonian Cup
3. etapp 8.06.2013 L Samsung Estonian Cup
4. etapp 7.07.2013 P Samsung Estonian Cup
5. etapp 27.07.2013 L Samsung Estonian Cup
6. etapp 10.08.2013 L Samsung Estonian Cup
7. etapp 24.08.2013 L Samsung Estonian Cup
8. etapp 7.09.2013 L Samsung Estonian Cup

3.4. Rattavõistlusele registreerumine toimub veebilehel www.estoniancup.ee. Kampaania korras tasuta registreerimiseks peab osaleja toimima järgmiselt:
3.4.1. Täitma veebilehel www.estoniancup.ee registreerimisvormi, märkides ära oma ees- ja perekonnanime, isikukoodi, e-posti aadressi, telefoninumbri, linna, maakonna, riigi, distantsi;
3.4.2. Valima registreerimisviisiks „ Samsungi tasuta registreerimine“;
3.4.3. Sisestama Kampaaniatoote seerianumbri, Kampaaniatoote ostutšeki numbri ning laadima üles pildi ostutšekist või järelmaksu lepingust.
3.4.4. Vajutama nupule „Registreeri“.

4. Nõuded Rattavõistlusel ja Kampaanias osalejatele
4.1. Rattavõistlusele saavad maratoni distantsiks registreerida mehed, kes on sündinud 1998.a või varem, ning naised, kes on sündinud 1996.a või varem. Poolmaratoni distantsiks saavad registreerida osalejad, kes on sündinud 2002.a või varem.
4.2. Kampaania korras ei või Rattavõistlusele registreerida Kampaania Korraldaja töötajad ja nende perekonnaliikmed ning isikud, kes on seotud Kampaania või Rattavõistluse korraldamisega.

5. Vääramatu jõud ja Korraldaja vastutus
5.1. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel on Korraldajal õigus Kampaania katkestada ning lõpetada osalejate Rattavõistlusele tasuta registreerimine, teatades sellest koheselt meedia vahendusel või mõnel muul kohasel viisil.
5.2. Kampaania Korraldaja ei vastuta Kampaanias osalejate ees Rattavõistluse korraldamisega seotud asjaolude, sealhulgas Rattavõistluse etappide õigeaegse toimumise eest.

6. Muud sätted
6.1. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites, millest kinnipidamine on osalejatele kohustuslik. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ega kuulu vaidlustamisele ning on kõigile Kampaanias osalejatele järgimiseks kohustuslikud.
6.2. Käesolevate reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest. Mistahes käesolevates reeglites reguleerimata küsimustes võib Korraldaja teha ühepoolseid otsuseid, lähtudes seadusest ja käesolevatest reeglitest.
6.3. Veebilehel www.estonian.cup.ee rattavõistlusele registreerumisega kinnitab osaleja, et ta teab ja aktsepteerib kõiki käesolevaid kampaaniareegleid.
6.4. Kui ilmneb, et osaleja on käesolevaid kampaaniareegleid rikkunud, on Korraldajal õigus ta käesolevast Kampaaniast kõrvaldada, tühistades osaleja Rattavõistlusele tasuta registreerimine.

7. Pretensioonide esitamine ja lahendamine
7.1. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata hiljemalt 10. detsembriks 2012.a märksõnaga „Kampaania „Osta Samsungi 9. seeria sülearvuti ja registreeru tasuta Samsung Estonian Cup 2013 rattamaratonide sarivõistlusele““ e-posti aadressile h.grinsteine@samsung.com. Pretensioonid kuuluvad lahendamisele Korraldaja poolt hiljemalt 14-ne päeva jooksul pretensiooni esitamisest arvates.
7.2. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

8. Lisainfo
8.1. Lisainfot Kampaania kohta saab küsida tööpäeviti, kirjutades e-posti aadressile h.grinsteine@samsung.com.

There were also exciting guest stars from the Superman mythology
quick weight loss 6 Tips How wearing jeans for men

she studs each plate with a few goat cheese balls
miranda lambert weight lossSunice WOMEN’S SIERRA ZEPHAL WATERPROOF PLAID JACKET

Toetajad