Üldjuhend

ESTONIAN CUP (EC) 2018
EESTI RATTAMARATONIDE SARIVÕISTLUS
Üldjuhend

1. Võistlus

1.1. Estonian Cup on üle-eestiline rattamaratonide sarivõistlus.

1.2. EC etapid viiakse läbi vastavalt EC sarja juhendile, Eesti Jalgratturite Liidu (EJL) reglemendile ja Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) võistlusmäärustele.

2. Võistlussarja kalenderplaan

Etapp Etapi nimi Toimumisaeg Stardipaik
1. etapp Põleva Kivi Rattamaraton Laupäev 12. mai Niinsaare, Ida-Virumaa
2. etapp Valgehobusemäe Rattamaraton Laupäev 2. juuni Valgehobusemäe, Järvamaa
3. etapp Kalevipoja Rattamaraton Laupäev 16. juuni Kuremaa, Jõgevamaa
4. etapp Raplamaa Rattamaraton Laupäev 7. juuli Paluküla, Raplamaa
5. etapp Elva Rattamaraton Laupäev 29. juuli Elva, Tartumaa
6. etapp Hauka Laada Rattamaraton Laupäev 11. august Antsla, Võrumaa
7. etapp Jõulumäe Rattamaraton Laupäev 25. august Jõulumäe Spordikeskus, Pärnumaa
8. etapp Karujärve Rattamaraton Laupäev 29. september Karujärve, Saaremaa

3. Distantsid

3.1. EC igal etapil toimuvad Matk (nädal enne põhivõistlust),Grand Prix, Maraton, Poolmaraton ja Lastesõit.
3.2. Grand Prix distants on vahemikus 50-70 km.
3.3. Maratoni distants on vahemikus 40-50 km.
3.4. Poolmaratoni distants on orienteeruvalt 25 km.
3.5. Lastesõitude distantsid on toodud eraldi juhendites.
3.6. Nädal enne põhivõistlust toimuva matkasõidu pikkused kopeerivad Grand Prix, Maratoni ja Poolmaratoni distantse.

4. Stardiajad

4.1. Maratoni stardiaeg on kõigil etappidel kell 12.00.
4.2. Poolmaratonide ja Lastesõitude stardiajad on etappide lõikes erinevad ning need avalikustatakse EC reklaammaterjalides ja veebiaadressil: www.estoniancup.ee konkreetse maratoni alajaotuses.

5. Registreerimine ja stardimaksud

5.1. Registreerimine EC etappidele (va. registreerimine kohapeal) toimub ainult internetis sarja veebilehel: www.estoniancup.ee
5.2. Stardimaks sisaldab: tähistatud rada, hooajanumber, ajavõtukiip (kleebitud numbri tagaküljele), ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud võistlusnumbri olemasolul stardist finišini), teenindus toitlustuspunktides ja finišis, parimate autasustamine, tulemusega lõpetajatele diplom (väljatrükitav internetist), ratta pesemise võimalus, vajadusel arstiabi.
5.3. Stardimaksud on välja toodud eraldi distantside (Grand Prix; Maraton; Poolmaraton ja Lastesõidud) juhendites.
5.3.1. Ümberregistreerimine toimub vaid e-posti teel info@estoniancup.ee kuni võistlusnädala kolmapäeva südaööni, stardipaigas saab ümber registreerida vaid sama inimene teisele distantsile, teisele osalejale ümberregistreerimist ei toimu.
5.4. Soodushinnaga registreerimine kõigile EC etappidele toimub ühekordse ettemaksena.
5.4.1. Ettemaksuga registreerimine terveks sarjaks lõpeb 2.mail 2018 aastal kell 24:00.
5.5. Registreerimise I voor lõpeb võistluspäevale eelneva nädala kolmapäeval kell 24:00.
5.6. Registreerimise II voor lõpeb võistluspäevaga sama nädala kolmapäeval kell 24:00
5.7. Registreerimine võistluspäeval stardipaigas lõpeb 30 minutit enne starti.
5.8. Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta seda üle järgnevatele etappidele.
5.9. Juhendis märgitud tähtaegadest hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe ja registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud makset ei tagastata.
5.10. EC etapi ärajäämisel või edasilükkumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

6. Võistkonnad

6.1. Estonian Cup sarjas toimub ka võistkondade arvestus.
6.2. Võistkondlik arvestus toimub eraldi meeste- või sega- ja naiste võistkondadele.
6.3. Võistkondliku arvestuse kohta on koostatud eraldi juhend.

7. Võistlejate numbrid ja paigutamine stardigruppidesse

7.1. Võistlejate numbrid, kes ei ole veel käesoleval hooajal numbrit saanud, väljastatakse võistluspäeval stardipaigas, alates kella 9:00-st.
7.2. Terveks hooajaks või üksikuteks etappideks registreerudes väljastatakse esimesel osaletaval etapil võistlejale stardinumber, mida osaleja kasutab terve hooaja ehk kõikidel osaletavatel etappidel. Numbri kaotamisel (võistleja kinnitab kohapeal sekretariaadis omakäeliselt numbri kaotust) väljastatakse  võistlejale uus number, mille eest peab tasuma kohapeal 5 eurot.
7.3. Numbri koju unustamisel väljastab sekretariaat võistlejale üheks etapiks (asendus)numbri, mille eest tuleb kohapeal tasuda 5 eurot. Kõikideks järgmisteks etappideks kantakse võistleja stardiprotokolli uuesti algse numbriga.
7.4. Võistlejate eelnevaid tulemusi arvestava stardinimekirja koostamine lõpeb koos registreerimise II vooruga. Hilisemad registreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi.
7.5. Stardigruppide moodustamine ja jagunemine on sätestatud eraldi Maratoni ja Poolmaratoni juhendites.
7.6. Esialgne stardinimekiri avaldatakse internetis, aadressil www.estoniancup.ee hiljemalt kell 12 võistlusele eelneval päeval.

8. Olulised reeglid

8.1. Jalgrataste klass on vaba.
8.2. Eraldistardi lenkstangi kasutamine on keelatud.
8.3. Võistlustel osalejad peavad pidama lugu puhtast ja ausast spordist. Võistlustel kehtivad Eesti dopinguvastased reeglid ja SA Eesti Antidopingul on õigus läbi viia dopingukontrolli kõikide osalejate seas. Täpsem info Eesti dopinguvastasest tegevustest on leitav siit ning dopinguvastased reeglid siit.
8.4. Startida tohib ainult oma nime all.
8.5. Startida tohib ainult oma stardigrupist, erandeid on õigus teha ainult peakohtunikul.
8.6. Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima võistlusraja täielikult. Vahefiniši ning kiirenduslõigu tulemuse saamiseks peab läbima raja täies ulatuses kuni eelmainitute joonteni.
8.7. Rajal edasiliikumiseks ei tohi kasutada kõrvalist abi.
8.8. Kiivri kandmine on kohustuslik.
8.9. Distantsil jalgratast vahetada ei tohi.
8.10. Liikluseeskirjade, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja muude korraldajapoolsete juhiste täitmine on kohustuslik.
8.11. Punktides 8.2-8.10 sätestatud reeglite rikkumise korral võistleja diskvalifitseeritakse.
8.12. Diskvalifitseerimise aluseks on muuhulgas ürituse videosalvestus või fotod.

9. Vastutus

9.1. Iga osavõtja kinnitab, et vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb etapil täielikult omal riisikol ja täidab käesoleva juhendi nõudeid.
9.2. Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes.
9.3. Kõik alla 18-aastased osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja vastutusel.

10. Tulemuste arvestamine

10.1. Tulemuse saamiseks peab osavõtja stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni kandma juhtraual nähtavat stardinumbrit.
10.2. Ajavõtukiip on kleebitud stardinumbri sisemisele küljele ning seetõttu ei tohi numbrit murda ega muul moel kahjustada.
10.3. Sarja paremusjärjestuse selgitamiseks peetakse kõikidel distantsidel punktiarvestust.
10.3.1. Punktiarvestust peetakse ka parimate võistkondade, aktiivseima ratturi ja mägede kuninga väljaselgitamiseks.
10.3.2. Punktiarvestuse reglemendid on sätestatud eraldi Maratoni, Poolmaratoni, Lastesõitude ja võistkonnaarvestuse juhendites.
10.4. Iga etapi esialgsed tulemused avaldatakse hiljemalt võistlusjärgse päeva jooksul internetis aadressil: www.estoniancup.ee
10.5. Teateid võimalike vigade parandamiseks etapi finišiprotokollis võetakse vastu võistlusele järgneva kolmapäeva õhtuni, meiliaadressil:  indrek@tolknet.ee

11. Vanuseklassid on välja toodud eraldi Grand Prix, Maratoni, Poolmaratoni ja Lastesõitude juhendites.

12. Autasustamine

12.1. Igal etapil ja sarja kokkuvõttes autasustatakse vanuseklasside parimaid, mis on täpsemalt lahtikirjutatud Grand Prix, Maratoni, Poolmaratoni ja Lastesõitude juhendites.
12.2. Võistkondi ja naiskondi autasustatakse samuti etappidel ja sarja kokkuvõttes ning see on lahti kirjutatud eraldi võistkondade juhendis.

13. Protestid

13.1. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumise jms. kohta tuleb esitada peakohtunikule alljärgneva aja jooksul:
13.1.1. esimese saja (100) lõpetaja osas ühe tunni jooksul pärast 100-nda võistleja lõpetamist.
13.1.2. kõigi teiste EC võistlejate osas enne finiši sulgemist (17:00).
13.2. Protesti esitamise tasu on 30 eurot, mis tasutakse peakohunikule ning tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.
13.3. Kõik võistlusega seotud protestid lahendab peakohtunik.
13.4. Juhendis käsitlemata juhud lahendab võistluste kohtunikekogu ja/või korralduskomitee.

14. Etappide korraldajad:

Etapp Korraldaja Telefon E-post
Kuusalu Rattamaraton Kaido Laas  (+372) 53816808  kuusalu@estoniancup.ee
Põleva Kivi Rattamaraton Ahti Lepik  (+372) 5250983  alutaguse@estoniancup.ee
Valgehobusemäe Rattamaraton Peeter Dedov  (+372) 5151005  valgehobusemae@estoniancup.ee
Raplamaa Rattamaraton Ain Täpsi  (+372) 5094888  raplamaa@estoniancup.ee
Kalevipoja Rattamaraton  Tarmo Raudsepp  (+372) 56958663  kalevipoja@estoniancup.ee
Lähte Rattamaraton Rene Mandri  (+372) 53029929  lahte@estoniancup.ee
Otepää Rattamaraton Siim Kalda  (+372) 5221543  otepaa@estoniancup.ee
Jõulumäe Rattamaraton Peeter Strikholm  (+372) 53409409  joulumae@estoniancup.ee

 

15. Muu info:

15.1. Kohalejõudmise, parkimise, majutuse  jm. oluline info asub konkreetsete etappide alajaotuses.

16. Muud tähtsad kontaktid:

16.1. Registreerimine: www.estoniancup.ee, e-post: info@estoniancup.ee

16.2. Peakordinaator (stardi ja finišiprotokollid): Allan Aulik, e-post: info@estoniancup.ee

16.3. Ajavõtt: indrek@tolknet.ee

16.4. EC rattamaratonide sarja peakorraldaja on MTÜ Pro Jalgratturite Klubi, www.proklubi.ee

16.5. Peakorraldaja esindaja: Allar Tõnissaar, telefon: (+372) 50 14 427, e-post: info@proklubi.ee