Poolmaraton

ESTONIAN CUP (EC) 2018
EESTI RATTAMARATONIDE SARIVÕISTLUS
Poolmaratoni juhend

1. Registreerimine ja stardimaksud
1.1. Registreerimine EC 2018. aasta sarivõistlusele algab 19. oktoobril 2017.a.
1.2. Registreerimine EC etappidele (va. registreerimine kohapeal) algab 1.02.2017 ja toimub ainult internetis sarja veebilehel: www.estoniancup.ee
1.3. Stardimaksud:

Kogu sari
kuni 31.01
EUR
Kogu sari
kuni 19.04
EUR
Etapp
I voor
EUR
Etapp
II voor
EUR
Etapp
kohapeal
EUR
Poolmaraton 110 120 20 25 30
Poolmaraton, 2000 ja hiljem sündinud ning  1958 ja varem sündinud 75 80 13 17 20
Ümberregistreerimine sama distantsi piires või Maratonilt Poolmaratonile 10 10 10 10 ei
Ümberregistreerimine Poolmaratonilt Maratonile 30 30 15 15 ei

1.4. Soodushinnaga registreerimine terveks EC sarjaks toimub ühekordse ettemaksena.
1.4.1. Ettemaksuga registreerimine lõpeb 2. mail 2018.aastal kell 24:00.
1.5. Registreerimise I voor lõpeb võistluspäevale eelneva nädala kolmapäeval kell 24:00.
1.6. Registreerimise II voor lõpeb võistluspäevaga sama nädala kolmapäeval kell 24:00.
1.6.1. Ümberregistreerimine toimub kuni võistlusnädala kolmapäevani e-posti teel info@estoniancup.ee, võistluspäeva hommikul saab ümberregistreerida vaid sama inimest teisele distantsile, kohapeal teise inimese nimele ümberregistreerimist ei toimu.
1.7. Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta seda üle järgnevatele etappidele.
1.8. Juhendis märgitud tähtaegadest hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe ja registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud makset ei tagastata.
1.9. EC etapi ärajäämisel või edasilükkumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

2. Võistlejate numbrid ja stardigruppidesse paigutamine
2.1. Võistlejate hooajanumbrid väljastatakse võistluspäeval stardipaigas alates kella 9:00-st.
2.2. Terveks hooajaks või üksikuteks etappideks registreerudes väljastatakse esimesel osaletaval etapil võistlejale stardinumber, mida osaleja kasutab terve hooaja ehk kõikidel osaletavatel etappidel. Numbri kaotamisel (võistleja kinnitab kohapeal sekretariaadis omakäeliselt numbri kaotust) väljastatakse võistlejale uus number, mille eest peab tasuma kohapeal 5 eurot.
2.3. Numbri koju unustamisel väljastab sekretariaat võistlejale üheks etapiks (asendus)numbri, mille eest tuleb kohapeal tasuda 5 eurot. Kõikideks järgmisteks etappideks kantakse võistleja stardiprotokolli uuesti algse numbriga.
2.4. Võistlejate eelnevaid tulemusi arvestava stardinimekirja koostamine lõpeb koos registreerimise II vooruga. Hilisemad registreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi.
2.5. Stardinumbrite määramise aluseks on üldjuhul iga osaleja käesoleva aasta parima etapi koht. Osalejate puhul, kes pole käesoleval aastal kahte tulemust kirja saanud, arvestatakse lisaks ka tema eelmise aasta tulemusi. Eelmise aasta tulemustest läheb osalejal arvesse kas tema sarja üldkoht või parima etapi koht (parima etapi koht korrutatuna läbi koefitsendiga 1,5), sõltuvalt sellest, kumb on väiksem. Kõik registreerunud järjestatakse pingeritta ja reastatakse stardiprotokolli vastavalt iga registreerunu väikseimale eelnevalt kirjeldatud tingimustel välja arvutatud tulemusele.
2.6. Poolmaratoni stardinumbrid ja -grupid jagunevad alljärgnevalt: I koridor (2001-2050), II koridor (2051-2100), III koridor (2101-2200), IV koridor (2201-2300), V koridor (2301-2400) ja VI koridor (2401-…).
2.7. Kohapeal registreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi.
2.8. Stardigruppide koosseisus on peakohtunikul õigus teha muudatusi, lähtudes sealjuures startimise ohutuse ja turvalisuse tagamise vajadusest.
2.9. Esialgne stardinimekiri avaldatakse internetis, aadressil www.estoniancup.ee hiljemalt võistlusele eelneval päeval kell 12:00

3. Tulemuste arvestamine
3.1. Tulemuse saamiseks peab osavõtja stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni kandma juhtraual nähtavat stardinumbrit, mille sisemisele küljele on kinnitatud ajavõtukiip.
3.2. Punktiarvestus poolmaratoni distantsil:
1. koht: 1300 punkti; iga järgnev koht kuni kohani 10. annab punkte 10 võrra vähem;
10. koht: 1210 punkti; iga järgnev koht kuni kohani 30. annab punkte 8 võrra vähem;
30. koht: 1050 punkti; iga järgnev koht kuni kohani 50. annab punkte 6 võrra vähem;
50. koht: 930 punkti; iga järgnev koht kuni kohani 80. annab punkte 4 võrra vähem;
80. koht: 810 punkti; iga järgnev koht kuni kohani 120. annab punkte 2 võrra vähem;
120. koht: 730 punkti; iga järgnev koht annab 1 punkti võrra vähem.

3.3. EC kokkuvõtlik paremusjärjestus selgitatakse võistleja kuue (6) parema etapi punktide liitmise teel. Suurima punktiarvuga võistleja on sarja võitja.
3.3.1. Võrdse punktisumma korral on paremusjärjestuse selgitamise aluseks võistleja parim koht EC sarjas käesoleval aastal. Kui ka need osutuvad võrdseks, saab määravaks paremuselt järgmine tulemus jne.
3.4. Võistlusklasside parimad selguvad üldarvestuse punktitabeli põhjal.
3.5. Iga etapi esialgsed tulemused avaldatakse hiljemalt võistlusjärgse päeva jooksul internetis aadressil: www.estoniancup.ee
3.6. Teateid võimalike vigade parandamiseks etapi finišiprotokollis võetakse vastu võistlusele järgneva kolmapäeva õhtuni, meiliaadressil:  indrek@tolknet.ee

4. Vanuseklassid (sünniaastate alusel)
4.1. Poolmaraton (mehed): M12 (2006-2010), M14 (2004-2005);
4.2. Poolmaraton (naised): N12 (2006-2010), N14-16 (2002-2005), N50 (1968 ja varem sündinud).

5. Autasustamine etappidel
5.1. Igal etapil autasustatakse järgnevate vanuseklasside parimaid alljärgnevalt:

Vanuseklass koht
N12, N14-16, N50, M12, M14, 1 – 3 k.

6. Autasustamine EC sarja kokkuvõttes
6.1. Sarja kokkuvõttes autasustatakse järgnevate vanuseklasside parimaid alljärgnevalt:

Vanuseklass koht
N12, N14-16, N50, M12, M14, 1 -3 k.

6.2. Kõikidel EC 2018 etappidel tulemuse kirja saanud rattureid autasustatakse sarja sümboolikat kandva meenega (raudse ratturi särk).