Maraton

ESTONIAN CUP (EC) 2017
EESTI RATTAMARATONIDE SARIVÕISTLUS
Maratoni juhend

1. Maratoni stardimaksud

1.1. Registreerimine Estonian Cup 2017. aasta sarivõistlusele algab 1. november 2016.a.
1.2. Registreerimine EC etappidele (va. registreerimine kohapeal) algab 1.02.2017 ja toimub ainult internetis veebilehel: www.estoniancup.ee 
1.3. Stardimaksud:

Kogu sari
kuni 31.01
EUR
Kogu sari
kuni 19.04
EUR
Etapp
I voor
EUR
Etapp
II voor
EUR
Etapp kohapeal EUR
Maraton 130 144 24 30 35
Maraton, 1999. a. ja hiljem sündinud 95 100 17 21 25
Ümberregistreerimine sama distantsi piires või Maratonilt Poolmaratonile 10 10 10 10 ei
Ümberregistreerimine Poolmaratonilt Maratonile 30 30 15 15  ei

1.4. Soodushinnaga registreerimine terveks EC sarjaks toimub ühekordse ettemaksena.
1.4.1. Ettemaksuga registreerimine lõpeb 19. aprillil 2017.aastal kell 24:00.
1.5. Registreerimise I voor lõpeb võistluspäevale eelneva nädala kolmapäeval kell 24:00.
1.6. Registreerimise II voor lõpeb võistluspäevaga sama nädala kolmapäeval kell 24:00.
1.7. Registreerimine võistluspäeval stardipaigas lõpeb 30 minutit enne starti.
1.8. Ümberregistreerimine toimub kuni võistlusnädala kolmapäevani e-posti teel info@estoniancup.ee, võistluspäeva hommikul kohapeal ümberregistreerimist ei toimu.
1.9. Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta üle järgnevatele etappidele.
1.10. Juhendis märgitud tähtaegadest hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe ja registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud makset ei tagastata.
1.11. EC etapi ärajäämisel või edasilükkumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

2. Võistlejate numbrid ja stardigruppidesse paigutamine

2.1. Võistlejate hooajanumbrid väljastatakse võistluspäeval stardipaigas alates kella 9:00-st.

2.2. Terveks hooajaks või üksikuteks etappideks registreerudes väljastatakse esimesel osaletaval etapil võistlejale stardinumber, mida osaleja kasutab terve hooaja ehk kõikidel osaletavatel etappidel. Numbri kaotamisel (võistleja kinnitab kohapeal sekretariaadis omakäeliselt numbri kaotust) väljastatakse võistlejale uus number, mille eest peab tasuma kohapeal 5 eurot.

2.3. Numbri koju unustamisel väljastab sekretariaat võistlejale üheks etapiks (asendus)numbri, mille eest tuleb kohapeal tasuda 5 eurot. Kõikideks järgmisteks etappideks kantakse võistleja stardiprotokolli uuesti algse numbriga.

2.4. Võistlejate eelnevaid tulemusi arvestava stardinimekirja koostamine lõpeb koos registreerimise II vooruga. Hilisemad registreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi.
2.5. Stardigrupi määramise aluseks on üldjuhul iga osaleja käesoleva aasta parima etapi koht. Osalejate puhul, kes pole käesoleval aastal kahte tulemust kirja saanud, arvestatakse lisaks ka tema eelmise aasta tulemusi. Eelmise aasta tulemustest läheb osalejal arvesse kas tema sarja üldkoht või parima etapi koht (parima etapi koht korrutatuna läbi koefitsendiga 1,5), sõltuvalt sellest, kumb on väiksem. Kõik registreerunud järjestatakse pingeritta ja reastatakse stardiprotokolli vastavalt iga registreerunu väikseimale eelnevalt kirjeldatud tingimustel välja arvutatud tulemusele.
2.6. Stardigrupid jagunevad alljärgnevalt (sulgudes on positsioon stardiprotokollis): I (1-50), II (51-100), III (101-200), IV (201-300), V (301-400), VI (401-600),  VII (601-800), VIII (801-1000), IX (1001-…)
2.7. Kohapeal registreerujad paigutatakse viimasesse stardigruppi.
2.8. Stardigruppide koosseisus on peakohtunikul õigus teha muudatusi, lähtudes sealjuures:
2.8.1. startimise ohutuse ja turvalisuse tagamise vajadusest;
2.8.2. maratoni distantsil esimesse stardigruppi on peakohtunikul õigus paigutada ainult Eesti- või Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu litsentsiga ‘Eliit’ või ‘U23’ klassi sportlasi.
2.8.3. Maratoni distantsil on peakohtunikul õigus Eesti- või Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu litsentsiga ‘Eliit Naised’ või ‘M18’ klassi sportlasi paigutada ainult V (301-400) stardikoridori.
2.9. Esialgne stardinimekiri avaldatakse internetis, aadressil www.estoniancup.ee hiljemalt võistlusele eelneval päeval kell 12:00.

3. Tulemuste arvestamine

3.1. Tulemuse saamiseks peab osavõtja stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni kandma juhtraual nähtavat stardinumbrit, mille siseküljele on kinnitatud ajavõtukiip.
3.2. Igal etapil saavad osalejad punkte absoluutarvestuses alljärgnevalt:
1. koht: 1500 punkti,
2. koht: 1495 punkti,
3. koht: 1492 punkti,
4. koht: 1489 punkti,
5. koht: 1487 punkti,
6. koht: 1485 punkti;
7. koht: 1484 punkti, iga järgnev koht annab 1 punkti vähem.
3.3. Aktiivseima ratturi arvestuses jagatakse vahefinišites punkte alljärgnevalt:
1. koht: 6 preemiapunkti;
2. koht: 4 preemiapunkti;
3. koht: 2 preemiapunkti;
4. koht: 1 preemiapunkti.
3.4. Mägedekuninga arvestuses jagatakse mäefinišites punkte alljärgnevalt:
1. koht: 6 preemiapunkti;
2. koht: 4 preemiapunkti;
3. koht: 2 preemiapunkti;
4. koht: 1 preemiapunkti.
3.5. EC kokkuvõtlik paremusjärjestus selgitatakse välja võistleja käesoleva aasta kuue (6) parema etapi punktide (aktiivseima ratturi preemiapunktid ja mägedekuninga preemiapunktid arvesse ei lähe) liitmise teel. Suurima punktisummaga võistleja on sarja võitja.
3.5.1. Võrdse punktisumma korral on paremusjärjestuse selgitamise aluseks võistleja käesoleva aasta EC sarja parimad etapi punktid. Nende võrdseks osutumise korral saavad määravaks paremuselt järgnevad etapi punktid jne.
3.5.2. Võistlusklasside parimad selguvad üldarvestuse punktitabeli põhjal.
3.6. EC aktiivseim rattur selgitatakse võistleja kaheksa (8) etapi aktiivsuspunktide liitmise teel.
3.7. EC mägedekuningas selgitatakse võistleja kaheksa (8) etapi mäefinišipunktide liitmise teel.
3.8. EC kiirenduskilomeetri parimusjärjestus selgitatakse võistlejate kaheksa (8) etapi kiirenduskilomeetri aegade liitmise teel.
3.9. Iga etapi esialgsed tulemused avaldatakse hiljemalt võistlusjärgse päeva jooksul internetis aadressil: www.estoniancup.ee
3.10. Teateid võimalike vigade parandamiseks etapi finišiprotokollis võetakse vastu võistlusele järgneva kolmapäeva õhtuni, meiliaadressil: indrek@tolknet.ee

4. Vanuseklassid (sünniaastate alusel)

4.1. Maraton (mehed): M18 (1999-2002), U23 (1995-1998), M-Põhiklass (1978-1994),
M40 – Seenior 2 (1968-1977), M50 – Seenior 3 (1967 ja varem sündinud);
4.2. Maraton (naised): N23 (1995-2000), N-Põhiklass (1994 ja varem sündinud);

5. Autasustamine EC etappidel

5.1. Igal etapil autasustatakse järgnevate vanuseklasside parimaid alljärgnevalt:

Vanuseklass Koht
Maratoni üldjärjestus 1 – 6 k
Maratoni Naiste üldjärjestus 1 – 3 k.
Maratonil: M18, U23, M40, M50, N23 1 – 3 k.
Maratoni aktiivseimat ratturit 1 k.
Maratoni mägedekuningat 1 k.
Kiirenduskilomeetri võitjat M + N/1 k.

6. Autasustamine EC sarja kokkuvõttes

6.1. Sarja kokkuvõttes autasustatakse järgnevate vanuseklasside parimaid alljärgnevalt:

Vanuseklass Koht
Maratoni üldjärjestus 1-6 k.
Maratoni Naiste üldjärjestus 1 -3 k.
Maratonil: M18, U23, M40, M50, N23 1 – 3 k.
Maratonide aktiivseimat ratturit 1 k.
Maratoni mägedekuningat 1 k.
Kiirenduskilomeetri võitjat M+N/1 k.

6.2. Kõikidel EC 2017 etappidel tulemuse kirja saanud rattureid autasustatakse hooaja viimasel etapil sarja sümboolikat kandva meenega (raudse ratturi särgiga).